Ce însemnătate are în rugăciuni chemarea „Doamne, miluiește-mă”?

rugaciune la boala   Dumnezeu ne așteaptă să-I cerem ajutorul, să-L chemăm să reverse peste noi și în viața noastră harul milostivirii și al bunătăților Sale.

Ce însemnătate are în toate aceste rugăciuni cuvântul „miluiește-mă” sau „milostiv fii mie”?

Arată recunoașterea de către om a stării sale de pierzare; arată simțirea acelei mile, acelei păreri de rău pentru noi înșine, pe care ne-a poruncit Domnul să le simțim și pe care le simt foarte puțini oameni; arată lepădarea de vrednicia proprie; arată cererea milei Dumnezeiești, fără de care nu are nădejde de mântuire cel pierdut.

Mila lui Dumnezeu nu este altceva decât harul Atotsfântului Duh; noi, păcătoșii, suntem datori să-l cerem neîncetat de la Dumnezeu.

(Sfântul Ignatie BriancianinovPredici la Triod și Penticostar, Editura Sophia, București, 2003, pp. 8-9)
doxologia.ro