Dreptul Iov, model de răbdare în creştinism

Dreptul Iov, considerat un model de răbdare, este celebrat astăzi , 6 mai, de creştinii ortodocşi. El a trăit în Avsitida, teritoriu între Arabia şi Idumeea. Persoană lui Iov este […]

Dreptul Iov, considerat un model de răbdare, este celebrat astăzi , 6 mai, de creştinii ortodocşi. El a trăit în Avsitida, teritoriu între Arabia şi Idumeea. Persoană lui Iov este una istorică, nu este o legendă sau un mit. Despre existenţa istorică a lui Iov ne certifica Iezechiel care îl aminteşte pe Iov drept unul dintre cei mai mari drepţi ai Vechiului Testament.

Sfântul şi dreptul Iov este descris în Biblie drept un bărbat corect, temător de Dumnezeu şi foarte bogat.

Când a împlinit 70 de ani, Dumnezeu a îngăduit să cadă asupra lui cumplite ispite. Într-o singură zi, Iov şi-a pierdut toată averea şi în aceeaşi zi i-au murit toţifiii şi fiicele. După aceea el însuşi a căzut în nişte boli cumplite, trupul lui prefăcându-se într-o rana din cap până în picioare. Dar Iov nu a spus nimic rău împotriva lui Dumnezeu, ci a îndurat tot chinul cu răbdare, până la sfârşit. De amintit sunt şi cuvintele lui: “Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ”.

 După toate cele îndurate, Dumnezeu i-a întors deplin sănătatea, i-a dat bogaţii mai mari decât avusese înainte şi i-a dăruit alţi şapte fii şi trei fiice, tot atâţia copii câţi îi muriseră. Sfântul şi dreptul Iov a trăit încă 170 după această mare încercare, ajungând până la vârstă de 248 de ani. În toţi anii vieţii lui pe pământ dreptul Iov a adus neîncetat slavă lui Dumnezeu.

Sfântul şi Dreptul Iov este socotit de toată creştinătatea ca fiind pildă de răbdare în încercările îngăduite de Dumnezeu.