Duminica înaintea Nașterii Domnului (video)

   Duminica dinaintea Nasterii Domnului – în Duminica di­na­intea prăznuirii Naş­­terii Dom­nului, Bi­se­rica îi po­me­neşte pe Sfinţii Părinţi după trup ai Domnului, care de la Adam şi până la Drep­tul […]

_genealogia   Duminica dinaintea Nasterii Domnului – în Duminica di­na­intea prăznuirii Naş­­terii Dom­nului, Bi­se­rica îi po­me­neşte pe Sfinţii Părinţi după trup ai Domnului, care de la Adam şi până la Drep­tul Iosif au fost bine­plă­cuţi lui Dumnezeu. A­ceas­tă Du­­mi­nică este un fel de extensie şi completare a Du­mi­nicii Sfin­ţi­lor Strămoşi (dintre 11 şi 17 decembrie). Evanghelia care este rânduită spre a fi citită se refe­ră la originea divino-u­ma­nă a Mântuitorului (Matei 1, 1-25), iar textul din Apostol (Evrei 11) se referă la „norul de martori pe care-l avem împrejurul nostru“ ca să ne ajute să le­pă­dăm orice povară a păcatului care ne îm­presoară (Evrei 12, 1), pentru ca astfel călăuziţi de Steaua Ma­gilor şi simplitatea Păs­to­ri­lor să ne în­chi­năm Prun­cului ce S-a născut, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.(Prof. Constantin Preda)