„În toate momentele grele, simt cum mă ajută Maica Domnului“

maica domnului1  O evlavie deosebită a nutrit neamul românesc faţă de Maica Preacurată de-a lungul veacurilor. Pentru el, Maica Domnului a devenit “Măicuţa” care l-a ocrotit şi l-a călăuzit în decursul zbuciumatei istorii. În fiecare an, întreaga Românie de Adormirea Maicii Domnului devine un altar, o biserică imensă în care îngerii împreună cu oamenii îl preamăresc pe Dumnezeu şi o laudă pe cea care L-a născut cu trup pe Fiul lui Dumnezeu.

Cine, fiind cuprins de necazuri şi de ispite, nu s-a rugat Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Fecioara Maria, pentru tămăduirea trupului şi eliberarea sufletului din întunericul păcatelor? Maica Domnului, numită “cea plină de har” şi “sfântă mai presus decât toţi sfinţii şi mai cinstită decât heruvimii şi mai preamărită decât serafimii”, este mijlocitoarea, apărătoarea şi ajutătoarea noastră. Maica Domnului este cinstită în mod deosebit datorită calităţii ei de mijlocitoare, pentru că înalţă rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu, şi rugătoare fierbinte către Mântuitorul Iisus Hristos, “căci rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului”, în scopul izbăvirii de păcate şi al mântuirii noastre. Această mijlocire a Preasfintei Fecioare Maria înseamnă o mijlocire prin rugăciune pentru obţinerea harului mântuitor de la Domnul Iisus Hristos, o mijlocire care în natura ei este asemenea mijlocirii sfinţilor, dar într-un grad mult mai înalt, de aceea, Sfintei Fecioare Maria credincioşii îi aduc o preacinstire. “Aducem mărire Maicii Domnului pentru că ştim că ea are mărire la Dumnezeu, Care a ales-o. Are mărire la Dumnezeu Tatăl Care a rânduit ca Sfânta Fecioară Maria să fie mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos, are mărire la Dumnezeu Fiul Care S-a întrupat din ea, are mărire la Dumnezeu Duhul Sfânt Care S-a pogorât peste ea. Maica Domnului este lăcaş al Preasfintei Treimi pentru că Preasfânta Treime S-a pogorât peste ea: Tatăl, “puterea Celui Preaînalt te va umbri”, Fiul care S-a întrupat în ea şi S-a născut din ea ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, şi Duhul Sfânt CareS-a pogorât peste ea. Maica Domnului este lăcaş al Preasfintei Treimi şi în veşnicie pentru că Maica Domnului nu L-a purtat numai în pântecele ei pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci L-a purtat şi Îl poartă şi în inima ei. Rămânând pentru veşnicie lăcaş al Preasfintei Treimi, noi putem avea încredinţarea că Maica Domnului ne poate face şi pe noi prin rugăciunile ei lăcaşuri ale Preasfintei Treimi”, ne învaţă părintele arhimandrit Teofil Părăian.

“Dacă nu mărturisim credinţa şi nu suntem vii, ne va fi mult mai greu”Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, numită şi “rai cuvântător”, este dătătoare a bucuriei deoarece “bogăţie de tămăduiri varsă celor ce laudă cu credinţă şi înalţă naşterea cea negrăită a Mântuitorului Iisus Hristos”.Prin Maica Domnului s-a pus început mântuirii noastre, ne-a spus profesoara Tatiana Elena Băieţică din Medgidia, şi prin naşterea Mântuitorului Iisus Hristos ea este scara sau puntea dintre omul căzut şi Dumnezeu-Omul care aduce mântuirea. “Mă rog Maicii Domnului pentru că este povăţuitoarea tuturor femeilor, a tuturor credincioşilor care mărturisesc cu adevărat pe Dumnezeu. Maica Domnului este rugătoare înaintea lui Dumnezeu şi ne ajută permanent, ne povăţuieşte întotdeauna şi nu ne uită indiferent în ce situaţie ne-am afla, ce rang social sau în orice alte momente ale vieţii ne-am afla. Viaţa Maicii Domnului este o pildă de urmat pentru credincioşi şi deoarece suntem în postul închinat Adormirii Maicii Domnului trebuie să ne pregătim sufleteşte, să ne întărim în rugăciune şi milostenie, căci altfel nu ne putem găsi liniştea. Credinţa trebuie mărturisită în orice moment, în orice situaţie, participarea la slujbele bisericeşti este necesară pentru că fără Sfânta Liturghie, fără Taina Spovedaniei şi a Împărtăşaniei nu ne putem numi credincioşi. Omul de multe ori nădăjduieşte prea puţin, se lasă prea puţin în voia Maicii Domnului şi a Bunului Dumnezeu. Societatea nu este şi nu a fost niciodată un reper pentru noi. Dumnezeu ne îndrumă, numai că noi trebuie să fim ascultători, trebuie să revenim la rugăciune şi să nu uităm de Maica Domnului, de îngerul păzitor, de Sfânta Cruce şi să mărturisim întotdeauna Ortodoxia, aşa cum spunea părintele Arsenie Papacioc, Dumnezeu să-l odihnească întru Împărăţia Sa! Dacă nu mărturisim credinţa şi nu suntem vii, ne va fi mult mai greu.

Maica Domnului nu îi lasă nemângâiaţi pe cei aflaţi în necazuri”De asemenea, ne mărturiseşte o altă credincioasă, A.E., din localitatea Frumuşani, Călăraşi, că rugăciunile înălţate la Maica Domnului au ajutat-o foarte mult în viaţă. “Am fost acum la icoana ei şi i-am mulţumit pentru tot ajutorul ei. De mult mă rog Maicii Domnului Iisus Hristos, Fecioara Maria, şi ea lucrează. Ispite sunt multe, dar credinţa mare este cea care ne ajută. Maica Domnului se roagă neîncetat pentru noi, întotdeauna ajută pe omul în necaz să treacă cu nădejde peste necazuri la Bunul Dumnezeu. Am avut necazuri mari în familie şi am scăpat. Părintele duhovnic, de asemenea, m-a îndemnat să mă rog Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, să mă rog neîncetat pentru că ea va face minuni cu mine şi cu familia mea şi ceea ce vreau se va împlini datorită rugăciunilor către Maica Domnului. Nu suntem vrednici de tot ce primim, însă trebuie să o facem cu smerenie şi să ne rugăm în continuare. Cred cu toată tăria că necazurile sunt date de Bunul Dumnezeu spre mântuirea noastră. Dumnezeu pe cine iubeşte încearcă mult.”Evlavia credincioşilor a dus la dezvoltarea cultului închinat Maicii Domnului. Acesta se manifestă sub diferite forme şi este exprimat într-o mulţime de imne, rugăciuni sau în iconografie. “Îmi aduc aminte de una dintre icoanele de pe peretele bisericii Mănăstirii Moldoviţa în care este reprezentată Maica Domnului. Ea a născut pe Dumnezeu-Omul, adică pe Iisus Hristos, Cel care S-a întrupat pentru a mântui pe om din legăturile iadului prin jertfa Sa de pe Golgota. Citim Sfinţii Părinţi şi toţi marii duhovnici ai noştri ca atunci când avem necazuri să ne aducem aminte de rugăciunea inimii şi mijlocirea Născătoarei de Dumnezeu şi a sfinţilor pentru a ne linişti în vacarmul lumii acesteia. De fiecare dată momentele pe care le petrec când ajung undeva la biserică sunt nişte clipe foarte frumoase şi liniştitoare. Dumnezeu, Maica Domnului şi sfinţii au grijă de noi şi în toate momentele grele simt cum mă ajută”, a spus Adrian Manea, ghid naţional de turism din Bucureşti.
Ioan Busaga
sursa: ziarullumina.ro