La Dumnezeu toate sunt cu putință

cu dumnezeu   Poate omul să oprească soarele pentru o zi întreagă? Şi poate un om neştiutor de carte să înveţe în pustie pe de rost Sfânta Scriptură fără cărţi şi învăţător? Dreptul Isus Navi a oprit soarele deasupra Ghibeonului cu numele lui Dumnezeu. Cuvioasa Maria Egipteanca, femeie neştiutoare de carte, care a trăit în pustiul de dincolo de Iordan aproape jumătate de secol, ştia pe de rost Sfânta Scriptură, după cum a mărturisit despre aceasta primul şi ultimul său vizitator Avva Zosima. Cum pot fi acestea posibile omului muritor? Nicicum.

Aceasta a lămurit Domnul Iisus când a spus: Cele ce sunt cu neputinţă oamenilor, sunt cu putinţă la Dumnezeu. La Dumnezeu toate sunt cu putinţă. Pentru dreptatea şi credinţa lui Isus Navi, Dumnezeu a oprit soarele deasupra Ghibeonului, până când Israil a terminat şi a câştigat lupta. Cine a învăţat-o Sfânta Scriptură pe pustnica Maria? Duhul lui Dumnezeu, precum  a făgăduit Mântuitorul ucenicilor Săi: Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Îl va trimite Tatăl în numele Meu, Acela vă va învăţa toate. Acela a învăţat-o şi pe fericita Maria, sălăşluindu-se în ea şi îndumnezeind-o. Şi alte înfricoşătoare minuni a arătat Maria, iarăşi nu de la sine, ci de la Dumnezeu care sălăşluia în ea.

(Sfântul Nicolae VelimiroviciSuta de capete de la Liubostinia, Editura Sophia, 2009, pp. 33-34)
doxologia.ro