Postul, timpul pocăinţei

ruga3   Postul Mare este un timp în care trebuie intensificată pocăinţa prin Taina Spovedaniei. Atunci când vorbim despre mărturisire, trebuie să înţelegem prin aceasta, mai presus decât orice altceva, Taina Pocăinţei. Spovedania este un dar binecuvântat de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după Învierea Sa, când vine la ucenicii săi şi le spune: „Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le, vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20, 22-23).

Despre importanţa acestei taine ne vorbeşte Molitfelnicul în Învăţătura despre Spovedanie: „După Botez, care este începutul mântuirii tuturor credincioşilor, Mărturisirea este ca a doua curăţire şi ca al doilea Botez. Drept aceea, se cuvine ca noi toţi, mireni şi monahi, clerici, preoţi şi arhierei să ne mărturisim păcatele şi nici unul dintre noi să nu ne depărtăm de la aceasta, pentru că toţi am greşit şi păcătuim; să nu uităm că Mântuitorul şi Judecătorul vine; drept care şi apostolul zice: «Să lepădăm dar faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm în armele luminii» (Romani 13, 12). Şi cum că tuturor le este de trebuinţă mărturisirea sau pocăinţa, însuşi Apostolul Iacov întăreşte zicând: «Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul ca să vă vindecaţi» (Iacov 5, 16)”.

Acum când suntem în Postul Mare este foarte important să ne spovedim mai des şi să intensificăm pocăinţa noastră, unind-o cu rugăciunea şi postirea. În acest sens, Învăţătura despre Spovedanie din Molitfelnic ne spune: „În toate posturile şi sărbătorile, şi mai ales în Postul cel Mare, în săptămâna cea dintâi şi peste tot postul să meargă la biserică, precum se cuvine creştinilor, şi să aibă grijă ca toţi să-şi mărturisească păcatele până la săptămâna din urmă, a Sfintelor Pătimiri, curăţindu-se prin pocăinţă şi pregătindu-se de la mic până la mare ca să-şi împlinească din vreme canonul cel dat de părintele lor duhovnicesc; şi nimeni să nu rămână nemărturisit până la această săptămână; căci atunci se cuvine ca toţi să fie pregătiţi şi nu tocmai atunci să se facă pregătirea, fiindcă acest lucru este foarte necuviincios şi afară de rân­duiala sfintei noastre Biserici ”.
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro