„Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav…”

sf.maslu1   Atunci când suntem în suferinţă din pricina bolii este foarte importantat să participăm la Taina Sfântului Maslu care se oficiază în Biserică sau chiar să cerem preoţilor să ne facă această Taină personal, după cuvântul Sfântului Iacov: „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui” ( Iacov 5, 14-15).

Sfântul Maslu este a şaptea Taină a Bisericii în care, prin rugăciunile preoţilor şi ungerea cu untdelemn sfinţit, credincioşii dobândesc vindecare de boli trupeşti şi sufleteşti. Această Taină este instituită de Domnul nostru Iisus Hristos. Când i-a trimis la propovăduire pe Sfinţii Apostoli, le-a spus: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura! Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în mână şi, chiar ceva dătător de moarte de vor bea, nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi” (Marcu 16, 15-18).

Încă din timpul activităţii Mântuitorului, Sfinţii Apostoli i-au vindecat pe cei bolnavi prin ungere cu untdelemn: „Şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască. Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau” (Marcu 6, 12-13). Astfel fac preoţii la Taina Sfântului Maslu, urmând modelul lor.

Pentru noi cei de astăzi, conform Catehismului Ortodox, Sfântul Maslu este Taina prin care, cu rugăciunile preoţilor şi prin ungerea trupului cu untdelemn sfinţit, se împărtăşeşte credinciosului harul lui Dumnezeu pentru tămăduirea bolilor trupeşti şi sufleteşti, pentru iertarea păcatelor şi pentru întărirea sufletului.
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro