Rugaţi-vă, fraţilor, Maicii lui Dumnezeu!

Ea este atotbună şi în toate ajutătoare şi poate aduce cum nu se poate mai bine pace în inimile oamenilor Rugaţi-vă, fraţilor, Maicii lui Dumnezeu, ori de câte ori vi se […]

Ea este atotbună şi în toate ajutătoare şi poate aduce cum nu se poate mai bine pace în inimile oamenilor

Rugaţi-vă, fraţilor, Maicii lui Dumnezeu, ori de câte ori vi se iscă în casă furtuna vrajbei şi răutăţii. Ea este atotbună şi în toate ajutătoare şi poate aduce cum nu se poate mai bine pace în inimile oamenilor. Pacea şi dragostea vin de la Unul Dumnezeu, de la unicul Izvor al său, iar Stăpâna noastră este în Dumnezeu una cu Dumnezeu şi, ca Maică a lui Hristos, Domnul Păcii, se sârguieşte şi se roagă pentru pacea a toată lumea şi, mai vârtos, pentru pacea tuturor creştinilor.

Ea are puterea cea bună şi, prin vrerea Sa, poate să îndepărteze de la noi duhurile rele, cele de sub cer, care caută neadormit şi stăruitor să semene în oameni răutate şi vrăjmăşie. Ea poate să dea grabnic celor ce vin cu dragoste şi credinţă sub ocrotitorul său acoperământ pace şi dragoste. Sârguiţi-vă şi voi să ţineţi în inimă credinţa şi dragostea, fiindcă, dacă nu vă veţi purta de grijă singuri, nici Maica Domnului nu va mijloci pentru voi la Dumnezeu, nefiind voi vrednici de aceasta. Daţi întotdeauna voi înşivă, cu osârdie şi evlavie, cinstire Maicii Celui Preaînalt.

Căci „cuvine-se cu adevărat să o fericim” pe Născătoarea de Dumnezeu, „cea pururea fericită şi prea nevinovată”, mai presus decât toată făptura, mijlocitoare pentru neamul omenesc. Străduiţi-vă să vă cultivaţi duh de smerenie, fiindcă ea însăși este smerită ca nimeni altul dintre muritori si caută cu dragoste numai la cei smeriţi.

(Sfântul Ioan de Kronstadt, Viața mea în Hristos, Editura Sophia, p. 163-164)
doxologia.ro