Să nu treacă o zi fără să citim un capitol din Sfânta Scriptură!

rp_carte-de-rugaciuni-150x1501.jpg   Eu nu pot să fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut la voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis. Dacă mărturisesc Eu despre mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Altul mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că adevărată este mărturia pe care o mărturiseşte despre Mine. Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit adevărul. Dar Eu nu de la om iau mărturia, ci spun aceasta ca să vă mântuiţi. Acela (Ioan) era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă veseliţi o clipă în lumina lui. Iar Eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvârşesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis. Şi Tatăl care M-a trimis, Acela a mărturisit despre Mine. Nici glasul Lui nu l-aţi văzut vreodată, nici faţa Lui nu aţi văzut-o; Şi cuvântul Lui nu sălăşluieşte în voi, pentru că voi nu credeţi în Cel pe care l-a trimis Acela. Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine. Şi nu voiţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţă! Slavă de la oameni nu primesc; Dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi. Cum puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă unii de la alţii şi slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi? Să nu socotiţi că Eu vă voi învinui la Tatăl; cel ce vă învinuieşte este Moise, în care voi aţi nădăjduit. Că dacă aţi fi crezut lui Moise, aţi fi crezut şi Mie, căci despre Mine a scris acela. Iar dacă celor scrise de el nu credeţi, cum veţi crede în cuvintele Mele? După acestea, Iisus S-a dus dincolo de marea Galileii, în părţile Tiberiadei. Şi a mers după El mulţime multă, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. Ioan 5, 30-47 şi 6, 1-2

Ne îndeamnă Domnul Iisus Hristos: „Cercetaţi Scripturile şi socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Acelea sunt cele ce mărturisesc despre Mine”. În primele patru cărţi ale Noului Testament, Evangheliile după Matei, Marcu, Luca şi Ioan, găsim mărturii autentice despre învăţăturile, minunile, pătimirile, Răstignirea, Învierea şi Înălţarea la cer a Domnului Hristos. Noul Testament cuprinde 27 de cărţi şi are diferiţi autori; în afară de evanghelişti, amin­tim şi pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, pe Sfântul Iacob, Sfântul Iuda şi Sfântul Ioan. Toate căr­ţile însumează aproximativ 300 de pagini. Să ne întrebăm: câţi dintre noi am citit Noul Testa­ment? Uneori vorbim despre Domnul Hristos în necunoştinţă de cauză, deoarece am fost prea comozi să consultăm aceste scrieri şi să aflăm cine a fost şi ce a făcut Iisus Hristos. Degeaba ştim să citim, dacă nu am citit niciodată despre viaţa şi activitatea Mântuitorului. Să nu treacă o zi fără să citim un ca­pitol din Sfânta Scriptură!
Pr. Dumitru Paduraru
sursa:http://ziarullumina.ro