Duminica a 27-a după Rusalii (Vindecarea femeii gârbove)

   În Duminica a 27-a după Rusalii, în toate bisericile ortodoxe s-a citit pericopa evanghelică de la Luca 13, 10-17, în care este relatată tămăduirea unei femei care de 18 […]

tamaduirea garbovei   În Duminica a 27-a după Rusalii, în toate bisericile ortodoxe s-a citit pericopa evanghelică de la Luca 13, 10-17, în care este relatată tămăduirea unei femei care de 18 ani era gârbovă. În Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat faptul că Evanghelia acestei duminici din Postul Crăciunului ne învaţă că binele trebuie săvârşit în orice vreme.

Patriarhul României a subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos nu este nepăsător la suferinţele oamenilor, ci El vindecă şi dăruieşte celor credincioşi sănătatea trupească şi sufletească. „În mod neaşteptat, din iubire milostivă şi smerită faţă de oameni, Hristos-Domnul a eliberat-o pe această femeie de legătura nevăzută a satanei, a îndreptat-o, iar ea, la credinţa puternică, îndelunga-răbdare şi smerenia profundă a adăugat o altă virtute, aceea a recunoştinţei, căci slăvea pe Dumnezeu (…). În primul rând, vedem că femeia, deşi era gârbovă de 18 ani, venea totuşi în fiecare sâmbătă la sinagogă. În al doilea rând, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos nu este nepăsător când oamenii suferă, ci El vindecă neputinţa şi alină suferinţa, dăruind oamenilor sănătate trupească şi sufletească, mai ales dacă ei au credinţă vie şi smerită. De fapt, această femeie avea trupul gârbov sau aplecat de boală, dar sufletul ei era drept pentru că era adesea în stare de rugăciune, îndreptat spre Dumnezeu”, a precizat Părintele Patriarh Daniel.

În continuare, Preafericirea Sa a arătat că Mântuitorul Iisus Hristos doreşte şi săvârşeşte vindecarea omului chiar şi atunci când omul nu mai cere în mod stăruitor vindecarea sa. „Evanghelia ne arată că Dumnezeu lucrează când doreşte El şi cum doreşte El. Modul Lui de lucrare este unul înţelept, chiar dacă întârzie să răspundă la cererea omului, ori răspunde într-un mod diferit de cum aşteptăm noi. Totuşi Dumnezeu lucrează totdeauna pentru mântuirea oamenilor. Uneori Dumnezeu nu răspunde când este chemat, iar alteori cheamă pe om când el nu se aşteaptă (…). Femeia gârbovă este o fiică a credinţei verificate în timp prin necazurile şi greutăţile vieţii. Avea o credinţă verificată prin suferinţă, prin răbdare şi smerenie. Prin credinţă, noi înaintăm spre ceva încă necunoscut nouă direct, dar promis sau făgăduit, şi anume, înaintăm spre Împărăţia Cerurilor. În acest sens, conţinutul credinţei, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este Împărăţia Cerurilor. Vindecarea femeii gârbove ne descoperă înţelesul adânc al ridicării naturii umane păcătoase pe care Domnul Iisus Hristos o dezleagă, adică o eliberează din robia demonilor şi a neputinţelor sufleteşti şi trupeşti. Evanghelia acestei duminici ne descoperă, aşadar, cât de mare este binecuvântarea de a ne întâlni cu Hristos, cu Dumnezeu-Omul, în casa Lui, în biserică”, a evidenţiat Întâistătătorul Bisericii noastre. La final, Părintele Patriarh Daniel a îndemnat ca în perioada Postului Naşterii Domnului creştinii să fie mai milostivi, explicând că cei ce săvârșesc binele devin mâinile iubirii milostive ale lui Hristos.
Arhid. Stefan Sfarghie
ziarullumina.ro