Puterea Crucii

   Creştinii cinstesc Sfânta Cruce ca semn al izbăvirii noastre. Ea este pecetea sub a cărei pavăză creştinul intră de la „naşterea sa în Hristos”, prin Bo­tez, şi se menţine […]

cruce   Creştinii cinstesc Sfânta Cruce ca semn al izbăvirii noastre. Ea este pecetea sub a cărei pavăză creştinul intră de la „naşterea sa în Hristos”, prin Bo­tez, şi se menţine până la trecerea din lumea aceasta, pecetlu­indu-i-se mormântul. Când pruncul este adus la botez, preotul îl întâmpină la intrarea în biserică, însemnându-l cu semnul Crucii, la frunte, gură şi piept, pentru ca puterea acestui semn sfânt să pecetluiască aceste mădulare, alungând puterea celui rău.

Împărtăşirea pruncului, în cadrul botezului cu darurile dumnezeieşti, înnoitoare prin ungerea lui cu Sfântul Mir, se face tot sub semnul Crucii, arătân­du-se prin aceasta apartenenţa celui botezat şi miruit la trupul tainic al lui Hristos, Biserica. În acest sens, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul spune: „Atunci când se botează creştinul, preotul îl pecetluieşte în chipul Crucii, pe frunte, spunând: Pecetea darului Sfântului Duh. De aceea, de fiecare dată când creştinul îşi face Cruce, se închină Pătimirii celei mântuitoare a Domnului şi cere puterea Sfintei Cruci, care este puterea morţii pe Crucea lui Hristos. Când spunem: Cruce a lui Hristos, mântuieşte-ne cu puterea ta, chemăm puterea Jertfei de pe Crucea Domnului. De aceea, Crucea are mare putere!”

Dezlegarea păcatelor la măr­tu­risire se face prin punerea mâinilor pe capul creştinului şi însemnarea lui cu semnul Crucii. Împărtăşirea oricărei binefaceri în cadrul Sfântei Liturghii sau a altor slujbe se face în chipul Crucii. Punerea inelelor de logodnă şi a cununiilor în cadrul Tainei Cununiei se face după ce preotul a făcut semnul Crucii de trei ori pe faţa mirilor. Ungerea cu untdelemn la Sfântul Maslu, sfinţirea apei la Agheasmă şi stropirea cu ea se fac tot în chipul Crucii.

Prin acest semn se comunică harul Sfântului Duh, se alungă orice putere demonică sau ispită a celui rău din viaţa credin­cio­şilor. În acest sens, la Maslu spu­nem: „Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta o ai dat nouă, că se îngrozeşte şi se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morţii a sculat şi moartea o a surpat, pentru aceasta ne închinăm Îngro­pării Tale şi Învierii ”.
Pr.Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro