Să ne rugăm către Maica Domnului!

maica domnului   Maica Domnului este femeia prin excelenţă şi reprezină modelul suprem al vieţuirii în Hristos. Adevărata femeie modernă trebuie să ia aminte şi să-şi împlinească vocaţia sa de mamă, învăţând din viaţa Maicii Domnului acele trăsături sufleteşti şi virtuţi care au caracterizat-o pe Sfânta Fecioară Maria. Aş enumera, între altele: smerenia, ascultarea, supunerea, sensibilitatea, tandreţea, frumuseţea lăuntrică, delicateţea, gingăşia, sensibilitatea, fineţea, credincioşia, jertfelnicia şi, nu în ultimul rând, maternitatea. Mai înainte de a fi modernă, femeia trebuie să fie creştină nu numai cu numele, ci şi cu fapta, cu cuvântul şi cu gândul. Femeia contemporană trebuie să-şi păstreze curăţia gândurilor, să nu urmărească succesul şi împlinirea profesională, să nu fie egoistă şi lipsită de bun-simţ, ci să arate bună creştere, pentru ca, împreună cu bărbatul, să poată oferi copiilor o educaţie aleasă. Femeia vremurilor noastre, după modelul Maicii Domnului, ar trebui să fie mai răbdătoare şi să lupte neîncetat pentru îmbunătăţirea vieţii duhovniceşti, prin post şi rugăciune, în vederea eliberării de orice afecţiuni pătimaşe. Maica Domnului este cel mai de preţ model al femeii creştine.

Ce fel de rugăciuni trebuie să spunem către Maica Domnului în timpul Postului Adormirii sale?
Către Maica Domnului trebuie să spunem rugăciuni în permanenţă, dar mai ales în timpul postului rânduit de Biserică pentru cinstirea adormirii sale. După cum ştim, după Mântuitorul Hristos, Preacuratei Născătoare de Dumnezeu i se cuvine supravenerare, fiind mai venerată decât toţi sfinţii. Dacă sfinţilor ne rugăm pentru a fi împreună-rugători cu noi, la Maica Domnului ne rugăm pentru a fi mijlocitoare nouă ca una care ne ajută în calitatea de Maică a Fiului lui Dumnezeu. În perioada în care ne aflăm trebuie să rostim şi să trăim mai intens rugăciunile pe care Biserica le-a formulat. Aş enumera aici acele cântări şi rugăciuni din rânduielile slujbelor bisericeşti: imne, tropare, stihiri şi canoane: “Paraclisul Maicii Domnului”, “Acatistul Maicii Domnului”, “Acatistul Naşterii Maicii Domnului”, “Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului”, “Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, “Acatistul Bunei Vestiri”, “Acatistul Adormirii Maicii Domnului”; dar şi rugăciuni special rânduite pentru cinstirea şi lauda sa, precum “Cuvine-se cu adevărat”. Alături de acestea trebuie să nu uităm a participa la sfintele slujbe săvârşite în Biserică pentru preamărirea Fecioarei Maria, în timpul anului şi mai ales în această perioadă. Cinstirea pe care nu numai femeile, ci toţi creştinii o aduc Maicii Domnului trebuie să se reflecte în viaţa morală a familiei fiecărui creştin în parte.
Eugenia Golub
ziarullumina.ro