Aceasta este Taina Căsătoriei: două persoane unite într-o singură ființă

 rp_cununie-150x150.jpg     Căsătoria trupească reprezintă o Taină asemănătoare Euharistiei, împărtăşirii credincioşilor. În ce sens? În acela că în Euharistie, prin puterea lui Dumnezeu, prin minunea credinţei care uneşte şi a iubirii pe care o au unul pentru celălalt, creştinul şi Hristos devin una.

Şi în căsnicie, datorită credinţei pe care o au unul în altul şi a iubirii pe care o au unul pentru celălalt, doi oameni depăşesc orice dezbinare şi devin o singură fiinţă, o singură personalitate în două persoane.

Aceasta reprezintă în acelaşi timp deplinătatea căsătoriei duhovnicesc-sufletesc-trupeşti şi deplinătatea castităţii: când doi oameni se raportează unul la celălalt ca la ceva sfânt şi prefac toate relaţiile lor, inclusiv cele trupeşti, în Taină, în ceva care depăşeşte pământul şi se înalţă în veşnicie.

(Mitropolitul Antonie al Surojului)

(Cum să ne întemeiem o familie ortodoxă: 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la sfinţi şi mari duhovnici, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, p. 18)
doxologia.ro