Aducerea la Bari a moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae; Sfântul Prooroc Isaia; Sfântul Mucenic Hristofor

sf-nicolae   Moaştele Sfântului Ierarh Nicolae au fost aduse din Mira Lichiei la Bari, în Italia, la 9(22) mai, în anul 1087, pentru a nu cădea în mâinile musulmanilor. Sfântul Nicolae a trăit în secolele III şi IV, fiind episcop în Mira Lichiei. A pătimit pentru Hristos, dar a fost eliberat din închisoare, odată cu toţi creştinii, în timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare. La lucrările Sinodului I Ecumenic de la Niceea din anul 325, Sfântul Nicolae a luptat împotriva ereziei lui Arie. Sfântul Ierarh Nicolae este foarte vestit pentru faptele bune pe care le-a făcut şi milostenie, iar drept dovadă, această zi este prăznuită şi de mahomedani. El este simbolul milosteniei şi onestităţii.
Una din cele mai remarcabile fapte ale Sfântului Ierarh Nicolae este salvarea a trei fete sărace, care urmau să fie transformate în desfrânate.
Pentru a salva fetele, Sfântul Ierarh Nicolae a aruncat pe fereastra casei trei legături cu galbeni şi a ajutat astfel familia săracă să evite păcatul adulterului. A fost foarte credincios şi a ajuns chiar arhiepiscop al Mirei Lichiei, unde a fost înmormântat, după care moaştele i-au fost mutate în oraşul Bari din Italia, unde se află până în prezent.
Sfântul Ierarh Nicolae este protectorul tuturor călătorilor, femeilor văduve şi a fetelor nemăritate, dar şi a celor care se află în sărăcie şi nevoie.

Astăzi pomenim şi pe Sfântul Prooroc Isaia, unul din marii prooroci ai Vechiului Testament. Originar din neamul regilor iudei, s-a născut în Ierusalim, pe la anul 811 î.H. A avut o educaţie aleasă, a învăţat legea Domnului şi s-a căsătorit cu una din tinerele slujitoare la templu, numite proorociţe. Activitatea profetică a lui Isaia s-a desfăşurat în vremea regilor Asaria sau Ozia (809-757), Iotam (757-741), Ahaz (741-725), Hischia sau Ezechia (725-697) şi Manase (697-642). Din cauza proorociilor sale a avut multe de pătimit, primind mucenicia la vârsta de 126 de ani din porunca regelui Manase.

 
ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI IERARH NICOLAE LA BARI

Rugaciune


Cel ce a binevoit a ne răsări comoara sfintelor sale moaşte ca un izvor pururea curgător de tămăduirii, SFÂNTUL IERARH NICOLAE, stâlpul de lumină al arhiereilor, podoaba inimilor rugătoare ale călăgărilor, izvorând râuri de milostivire poporului însetat, bucuria pruncilor căutători ai comorii duhovniceşti, mângâierea maicilor celor şi-au făcut inimile ruguri ale rugăciunii, binecuvântarea celor ce lucrează pământul mântuirii, izvorul mângâierii tuturor, să sălăşluiască lumina rugăciunii sale neîncetate şi în biserica inimii noastre revărsând din destul mirul înţelepciunii dumnezeieşti. Sfinte Ierarhe Nicolae, cel ce ai dăruit lumii tale moaştele cele sfinte spre alungarea viforului ispitelor şi chemarea tuturor întru lumina bucuriei lui Hristos, cu mirul rugăciunilor tale bine înmiresmează şi mintea noastră, ca să ne învrednicim a culege roadele gândurilor dumnezeie.