Apel catre credinciosi!

  A p e l  c ă t r e  c r e d i n c i o ș i Iubiți credincioși!    Cu deosebit respect, Consiliu parohial al Bisericii Ortodoxe Sfinții […]

 rp_IMG_4994-300x200.jpg A p e l  c ă t r e  c r e d i n c i o ș i

Iubiți credincioși!

   Cu deosebit respect, Consiliu parohial al Bisericii Ortodoxe Sfinții Trei Ierarhi Vă roagă sa ne ajutați în măsura posibilităților cu ajutor bănesc pentru construcția acoperișului.

Remarcabil este că construcția bisericii nu este un act întâmplător, ci care hotărăște timpul și persoanele potrivite – CTITORII, ei sunt numiți în rugăciunile Bisericii „fericiți și pururea pomeniți”. Iar pentru ca copii și nepoții să cunoască faptele lor, CTITORII vor fi înscriși cu cinste pe peretele pronaosului și în dipticul bisericii.

Suntem cu toții conștienți de greutățile și ispitele cu care ne confruntăm zilnic. Dar Dumnezeu ne trimite îngeri în ajutor totdeauna când săvârşim binele cu cuget curat şi cu iubire milostivă.

Biserica este locul unde ne petrecem cele mai importante evenimente din viața noastră: botez, cununie, înmormântare, parastase, etc., ne bucurăm de lumina cea sfântă a sărbătorilor de Crăciun, Anul Nou, Paști etc. Prezența noastră la Sfintele slujbe, în ambianța sacră, cu gândul la cei dragi și cu inimă milostivă pentru cei săraci, ne dă putere și curaj, determinare și nădejde. În Biserica ne întâlnim cu Dumnezeu de la naștere până la Judecata lui Hristos.

De aceea apelăm la ajutorul și bunăvoința Dumneavoastră pentru a finisa podoaba arhitecturală a cartierului, biserica de care să fim mândri, noi şi copiii copiilor noştri.

Cu dragoste frăţească şi îndemn spre bine către cei de aproape şi către
cei de departe, respect și mulțumiri,
ai Dumneavoastră rugători preoții și Consiliul parohial al
Bisericii Sfinții Trei Ierarhi.

Președintele Consiliului parohial
Preot paroh, Anatolie Goncear

Richizitele bancare:

Parohia cu Hramul Sfinții Trei Ierarhi
BC Moldova-Agroindbanc filiala M. Costin
C/F 1012620005029,
IBAN MD78AG000000022512046201,
AGRNMD2X710

 Adresa:

Chișinau, sectorul Rîșcani,
str. Primar Gherman Pîntea 83,

tel. +37322/31-90-28 mob.+373/69373741

mail. biserica.trei.ierarhi@gmail.com

  

Vă mulțumim pentru ajutor și susținere.
Dumnezeu să binecuvânteze jertfa Dumneavoastră!