Îmbunătățirea omului pornește de la inimă

  De ce zice Domnul Hristos că din inima omului pornesc gândurile cele rele? Are în vedere interiorul în general, deci mintea lucrează în inimă, scoate din inimă, scoate din străfunduri de existență cele care sunt acolo și întinează pe om, în cazul când acestea sunt negativele. Vă spuneam și altă dată că Sfântul Evanghelist Marcu, deși are Evanghelia cea mai scurtă, dă cele mai multe amănunte. Iată și lista de răutăți care întinează pe om; Sfântul Marcu o prezintă mai lungă decât o găsim la Sfântul Evanghelist Matei. La Sfântul Evanghelist Marcu sunt 13 lucruri rele care întinează pe om. Acestea sunt – spune Domnul Hristos – cele care îl întinează pe om, cele care îl spurcă pe om.

Părinții cei duhovnicești, având în vedere faptul acesta, că inima omului este depozit de gânduri bune sau de gânduri rele, s-au ocupat mai mult de îmbunătățirea omului pornind de la inimă. Domnul Hristos a zis: Învățați-vă de la Mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. S-au gândit la o îmbunătățire reală, nu la o îmbunătățire exterioară, cum erau fariseii și cărturarii, pe care îi asemăna Mântuitorul cu mormintele împodobite pe dinafară și întinate pe dinăuntru sau cuprinzătoare de lucruri care nu odihnesc, care nu plac, de oase de morți. Dar frumoase pe dinafară, împodobite pe dinafară, așa erau fariseii și cărturarii cei fățarnici, care înăuntru erau întinați și în afară voiau să apară curați. Domnul Hristos zice: Învățați-vă de la Mine că sunt blând și smerit cu inima, deci interior, în adâncime, în adâncul ființei Mele sunt blând și smerit cu inima.

(Arhimandritul Teofil Părăian, Cum putem deveni mai buni – Mijloace de îmbunătățire sufletească, Editura Agaton, p. 135)
doxologia.ro