Câteva căi prin care mă pot mântui

marturisire3     Dacă veți milui vreodată pe cineva, pentru aceasta veți fi miluiți. Dacă veți suferi împreună cu cei ce suferă, în aparență acest lucru nu este mare, dar cu mucenicii vă veți număra. Dacă îl vei ierta pe cel ce te-a ocărât, pentru aceasta nu numai că ți se vor ierta toate păcatele, dar și fiica Tatălui Ceresc vei fi. Dacă te vei ruga din inimă pentru mântuire cât de puțin, și te vei mântui. Dacă nu-l vei osândi pe cel ce a greșit, și pentru aceasta te vei mântui. Dacă te vei mustra înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele tale, simțite de conștiință, și pentru aceasta vei fi iertată.

Dacă îți vei mărturisi păcatele tale înaintea lui Dumnezeu, și pentru aceasta vei primi iertare și răsplată. Dacă te vei căi pentru păcate, sau vei vărsa lacrimi, sau vei suspina, suspinarea ta nu va fi tăinuită de Domnul, căci nu poate fi tăinuită de El, spune Sfântul Simeon, nicio lacrimă, nici vreo părticică din lacrimă.

(Sfântul Moise de la OptinaNe vorbesc Stareții de la Optina, Editura Egumenița, Galați, 2007, p. 170)
doxologie.ro