Cheia tuturor tainelor: Hristos a înviat!

Hristos a înviat! – înseamnă că, cu adevărat, este Dumnezeu.

Hristos a înviat! – înseamnă că, cu adevărat, este o lume cerească, lumea cea adevărată și fără de moarte.

Hristos a înviat! – înseamnă că viața este mai tare decât moartea.

Hristos a înviat! – înseamnă că răul este mai slab decât binele.

Hristos a înviat! – înseamnă că toate bunele nădejdi ale omenirii s-au îndreptățit.

Hristos a înviat! – înseamnă că toate problemele vieții s-au dezlegat pe deplin.

S-au dezlegat toate problemele vieții, s-au descoperit tainele cele mai de seamă și mai chinuitoare, s-au sfărâmat lanțurile întunericului și ale întristării, fiindcă Hristos a înviat!

(Sfântul Nicolae VelimiroviciGânduri despre bine și rău, Editura Predania, București, 2009, p. 152)
doxologia.ro