Cum vom sta înaintea Fiului Omului

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea I, Ep. 1, în Părinți și Scriitori Bise­ri­cești, vol. 81, pp. 19-20

„Se vor așeza tronurile și Cel Vechi de zile Se va așeza și se vor deschide cărțile care au scris în ele faptele și cuvintele și gândurile noastre în chip credincios și nemincinos; când mii de mii de îngeri vor sluji Lui și zeci de mii de zeci de mii vor sta în jurul Lui și amenințarea focului arzător se va întinde peste tot și va înconjura toate și va topi munții ca ceara. Căci râu de foc curgea înaintea Lui (Daniel 7, 9-10); când tartarul și prăpastia largă și de neînchipuit și întunericul cel mai din afară și viermele cel neadormit se vor arăta fiind de față (Psalmi 96, 3; Luca 16, 26).

Și pe deasupra frica va atârna din văzduh peste toți care așteaptă sfârșitul. Iar îngerii mâniei vor răspândi foc, gata spre pedepsirea a toată fărădelegea. Pe lângă aceștia, toată zidirea pământească și cerească (…) va sta de față așteptând cu cutremur arătarea înfrico­șă­toare a judecății dumnezeiești. În fața tuturor se vor citi faptele noastre ale tuturor și se vor dez­goli toate cele ascunse, ca să-și cunoască astfel toți unii altora păcatele, ca și fiecare pe ale sale, citind fără amăgire cartea conștiinței sale: Mustra-te-voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale (Psalmi 49, 22).

Și iată Omul și opera Lui, judecător prea înțelept, având în față oștile înfricoșătoare și mărețe ale cetelor îngerești, se așază pe scaunul înalt, strălucind de toată dreptatea și împărțind fiecăruia prin hotărâre adevărată și dreaptă cele potrivite vredniciei lui; dându-le cu blândețe celor ce stau de-a dreapta prin faptele cele bune Împărăția gătită lor de la întemeierea lumii, iar pe cei ce pentru lipsa faptelor bune au primit starea de-a stânga, respingându-i cu mânie în focul cel veșnic, gătit diavolilor și îngerilor lui.”

(Pr. Narcis Stupcanu)
ziarullumina.ro