„De la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu”

adam si evaParcurgând paginile Sfintei Scripturi descoperim că toate textele biblice vorbesc de familie ca unirea naturală şi firească dintre un bărbat şi femeie prin căsătorie.

Încă din primul capitol al primei cărţi a Bibliei, Facerea, se vorbeşte clar despre egalitatea dintre bărbat şi femeie, care împreună au fost creaţi de Dumnezeu: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie” (Facerea 1, 27). Iar în al doilea capitol din Cartea Facerea ni se arată unitatea dintre bărbat şi femeie prin modul în care ne este prezentată crearea femeii: „Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: «Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup»” (Facerea 2, 21-24). Din finalul acestui text biblic înţelegem că legătura naturală şi firească în lumea creată de Dumnezeu este cea dintre bărbat şi femeie, care prin căsătorie refac omul de la începutul creaţiei din Paradis.

Această legătură dintre bărbat şi femeie rânduită de Dumnezeu în Rai este binecuvântată de Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, care săvârşeşte prima Sa minune la nunta din Cana Galileei unde la rugăciunea Maicii Sale transformă apa în vin. Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul precizează: „Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileei şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El” (Ioan 2, 11). Participând la nunta din Cana, Domnul nostru Iisus Hristos binecuvântează uniunea dintre bărbat şi femeie, adică esenţa familiei. Astfel, Dumnezeu ne-a arată că este consecvent şi ceea ce a binecuvântat în Paradis binecuvântează şi când vine să ne aducă Evanghelia şi să ne mântuiască prin Jertfa şi Învierea Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos. El este Cel care întăreşte cuvintele de la începutul creaţiei precizând foarte clar: „de la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa. Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup” (Marcu 10, 6-8).

Prin Domnul nostru Iisus Hristos căsătoria dintre bărbat şi femeie devine Sfântă Taină despre care Apostolul Său Pavel spune: „Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efeseni 5, 32).

Legătura dintre bărbat şi femeie stabilită prin căsătorie este taină şi modul firesc de a fi al omului în lume.

Pentru noi modul firesc de a trăi înaintea lui Dumnezeu este în cadrul familiei constituite prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, împlinind binecuvântarea primită de la Preasfânta Treime când omul a fost creat bărbat şi femeie.
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro