Dicţionar liturgic: Ierurgii

Ierurgiile (gr. ierurgia – lucrare, slujbă sfântă; evlogia – evhi şi logos – cuvânt de rugăciune sau slujbă cu rugăciune) sunt slujbe şi rugăciuni pentru binecuvântarea şi sfinţirea omului în […]

Ierurgiile (gr. ierurgia – lucrare, slujbă sfântă; evlogia – evhi şi logos – cuvânt de rugăciune sau slujbă cu rugăciune) sunt slujbe şi rugăciuni pentru binecuvântarea şi sfinţirea omului în diferite momente şi împrejurări din viaţa sa. Prin aceste rugăciuni, puterea sfinţitoare a Bisericii se revarsă şi asupra naturii înconjurătoare şi a diferitelor lucruri sau obiecte de folos omului. Ele se găsesc în strânsă legătură cu Sfintele Taine şi cu Sfânta Liturghie, ca momente de săvârşire.

Spre exemplu, ierurgiile în legătură cu naşterea omului se săvârşesc înainte de Botez, sfinţirea Marelui Mir are loc la Liturghie, iar parastasul se săvârşeşte după Sfânta Liturghie. Tainele sunt fundamentale pentru mântuirea noastră, unele dintre ele fiind absolut obligatorii pentru orice creştin (Botezul, Mirungerea, Spovedania şi Euharistia), pe când ierurgiile nu au caracter de necesitate, prezenţa lor sporind însă harul şi sfinţenia primite prin Sfintele Taine. Rânduiala de astăzi a ierurgiilor, precum şi a Sfintelor Taine o găsim în cartea de slujbă numită Molitfelnic.

Arhieraticon

Arhieraticonul este cartea de cult care cuprinde rânduiala slujbelor săvârşite cu arhiereu: Vecernia, Utrenia şi Sfânta Liturghie; hirotesia citeţului şi a cântăreţului, a ipodiaconului; hirotonia diaconului, a preotului şi a arhiereului; hirotesiile celor care primesc ranguri sau distincţii onorifice bisericeşti (arhidiacon, duhovnic, sachelar, iconom, iconom stavrofor, protoiereu, protosinghel, arhimandrit, eclesiarh sau iconom al mănăstirii, stareţ). În cuprinsul Arhieraticonului mai întâlnim rânduiala sfinţirii antimiselor, a bisericii noi, precum şi rânduiala sfinţirii Marelui Mir. Primul Arhieraticon tipărit în limba română a apărut la Blaj, în 1777, tradus din limba greacă. A treia ediţie a apărut în 1926 şi abia în 1976 următoarea ediţie, care cuprindea, într-o redactare nouă, diferite slujbe arhiereşti: rânduiala Liturghiei arhiereşti, hirotoniile, hirotesiile, sfinţirea bisericii şi a obiectelor de cult, rânduiala sfinţirii Marelui Mir. (Dragoş-Mihail Olteanu, realizator Trinitas TV)
Ziarul Lumina