Dragostea naşte dragoste ‒ pentru părinții care vor copii ascultători

copil4   Părinţilor! Dacă vreţi să aveţi copii ascultători, trebuie să vă arătaţi voi înşivă în toate gândurile, cuvintele şi faptele voastre fii ascultători ai Bisericii Ortodoxe şi adevăraţi fii ai patriei, să vă împliniţi îndatoririle faţă de puterea duhovnicească şi cea lumească. Copiii voştri vă vor iubi numai atunci când vor simţi şi vor vedea că îi iubiţi fără făţărnicie.

Nu din frica de pedeapsă trebuie copiii să le arate părinţilor deplină ascultare, ci din dragoste către ei; copiii trebuie să evite a face după voia proprie doar ca să nu-şi jignească prin aceasta părinţii, iar prin ei pe Dumnezeu. Dragostea naşte dragoste. Copiii voştri vă vor iubi numai atunci când vor simţi şi vor vedea că îi iubiţi fără făţărnicie.

În toate arătaţi-vă pe voi pildă (Tit 2, 7): prin spusele acestea Apostolul Pavel ne arată cea de-a patra şi poate cea mai importantă regulă de educare a copiilor voştri în duhul ascultării. Părinţilor! Dacă vreţi să aveţi copii ascultători, trebuie să vă arătaţi voi înşivă în toate gândurile, cuvintele şi faptele voastre fii ascultători ai Bisericii Ortodoxe şi adevăraţi fii ai patriei, să vă împliniţi îndatoririle faţă de puterea duhovnicească şi cea lumească. Dacă tatăl osândeşte rânduielile şi aşezămintele Bisericii, dacă nu împlineşte el însuşi poruncile bisericeşti, cum poate aştepta ascultare de la copiii săi? Dacă el nu vrea să ştie de împuterniciţii lui Dumnezeu, care sunt autorităţile bisericeşti, cum pot cinsti în el copiii pe împuternicitul lui Dumnezeu?

(Sfântul Vladimir, Mitropolitul KievuluiDespre educaţie, Editura Sophia, Bucureşti, 2006, pp. 111-112)