Duminica a treia după Rusalii – Despre grijile vieţii

   Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii de la Matei capitolul 6, versetele 22 la 33, rezumată în calendar sub titlul Despre grijile vieţii, este una dintre cele mai frumoase […]

   Evanghelia Duminicii a treia după Rusalii de la Matei capitolul 6, versetele 22 la 33, rezumată în calendar sub titlul Despre grijile vieţii, este una dintre cele mai frumoase şi mai pline de substanţă şi face parte din Predica de pe munte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În partea a doua a acestei predici, după ce Mântuitorul arată că „faptele dreptăţii” – milostenia, rugăciunea şi postul – trebuie săvârşite în taină, iar nu pentru slavă deşartă, El ne îndeamnă să nu ne adunăm comori pe pământ, ci în cer; să ne păstrăm curat ochiul inimii, căci altfel, lipsiţi de lumina „care este în noi”, întreaga noastră existenţă nu va fi altceva decât o orbecăială în întuneric. Ne îndeamnă să nu ne facem slujitori ai lui „mamona”, adică ai bogăţiilor lumeşti, căci „nimeni nu poate să slujească la doi domni”. În ceea ce priveşte necesităţile vieţii, să ne punem cu toată puterea încrederea în Tatăl Ceresc, căci El poartă de grijă întregii creaţii şi cu atât mai mult omului, coroana creaţiei, şi să căutăm „mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui”.

Sfânta Evanghelie din această duminică îi îndeamnă pe oameni să nu devină robii materiei, să nu se lase biruiţi de grijile materiale. Adresându-Se ascultătorilor Săi, Domnul nostru Iisus Hristos le spune: „Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca (…). Priviţi la păsările cerului, luaţi seama la crinii câmpului” (Matei 6; 25, 26, 28).

Această Evanghelie face din Duminica a treia după Rusalii o stăruitoare chemare din partea Mântuitorului ca, mai înainte de a ne îngriji de cele ale trupului, să căutăm ceea ce-i este cel mai mult de trebuinţă sufletului, şi anume Împărăţia cerurilor. Evanghelia ce se citeşte în această duminică se încheie astfel: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă!” (Matei 6,).
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro