Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului)

    Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și pe […]

   arborelegenialogic Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui; Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei; Iesei a născut pe regele David; David a născut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amos; Amos a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Ahim; Ahim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care Se cheamă Hristos. Așadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Maria, Mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase, în ascuns. Și, cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul, care zice: „Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu”. Și, deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.

Creștinii ortodocși au parcurs ultimele săptămâni, începând din 15 noiembrie, momente de reală înălțare sufletească, pentru a se pregăti după cuviință pentru întâmpinarea marelui praznic al Nașterii Mântuitorului sau Crăciunul. Toate duminicile acestei perioade au arătat fiecare în felul său specificul ei, modul în care Fiul lui Dumnezeu întrupat S-a manifestat în contextul relației Sale cu oamenii, și, îndeosebi, cu privire la scopul ultim al existenței omului pe pământ, care este dobândirea vieții veșnice, în comuniune de iubire cu Dumnezeul Iubirii desăvârșite și veșnice. În acest context, în perioada Postului Nașterii Domnului, Biserica ne-a pus înainte diferite persoane, învățături și chemări pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a evidențiat în vederea mântuirii tuturor oamenilor. Cu alte cuvinte, duminicile Postului Crăciunului reprezintă evenimente, trepte, momente care au menirea de a-l ridica pe om tot mai mult spre împlinirea chemării lui ultime, care este dobândirea mântuirii sale. Aceste duminici își găsesc și mai mult explicația sau lămurirea conținutului lor, privindu-le în lumina Evangheliei acestei duminici dinaintea praznicului Nașterii Domnului, numită și Duminica „Sfinților Părinți după trup ai lui Iisus Hristos” sau duminica în care ni se prezintă „Genealogia Mântuitorului”.(fragment)
Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan
ziarullumina.ro