Evanghelia: Numai prin credinţă putem gusta din veşnicia Învierii

Si au venit la ei saducheii care zic ca nu este inviere si-L intrebau zicind: Învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris, că de va muri fratele cuiva şi va lăsa femeia fără copil, să ia fratele său pe femeia lui şi să ridice urmaş fratelui. Şi erau şapte fraţi. Şi cel dintâi şi-a luat femeie, dar, murind, n-a lăsat urmaş. Şi a luat-o pe ea al doilea, şi a murit, nelăsând urmaş. Tot aşa şi al treilea. Şi au luat-o toţi şapte şi n-au lăsat urmaş. În urma tuturor a murit şi femeia. La înviere, când vor învia, a căruia dintre ei va fi femeia? Căci toţi şapte au avut-o de soţie. Şi le-a zis Iisus: Oare nu pentru aceasta rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci, când vor învia din morţi, nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii din ceruri. Iar despre morţi că vor învia, n-aţi citit, oare, în cartea lui Moise, când i-a vorbit Dumnezeu din rug, zicând: “Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov?” Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii. Mult rătăciţi. (Marcu 12, 18-27)

Saducheii amintiţi în pericopa evanghelică de astăzi făceau parte dintr-un partid politico-religios. Aceştia aveau concepţii mai liberale decât fariseii şi erau oameni foarte bogaţi. De asemeni deţineau posturile cele mai înalte şi influente în ierarhia iudaică şi în sinedriu. Aşa cum ne aminteşte referatul biblic, ei au dorit să-L pună în dificultate pe Domnul nostru Iisus Hristos prin câteva întrebări atent meşteşugite. Saducheii nu credeau în înviere şi întrebarea lor este legată de acest lucru. Întrebarea a fost astfel structurată, încât nu se putea admite decât un singur răspuns. Însă doar aparent este aşa!

Mulţi dintre noi suntem asemeni saducheilor. Putem întâlni aşa-zişi creştini care nu cred în Învierea Domnului Hristos şi, în general, ei nu cred în posibilitatea Învierii. Sinceri să fim nici Sfinţii Apostoli nu au crezut că Mântuitorul a Înviat, că S-a arătat Mariei Magdalena, că a însoţit pe Luca şi pe Cleopa în drumul lor spre Emaus. Sfântul Apostol Pavel ne spune: “Dacă Hristos a înviat, şi noi vom învia!” La baza credinţei noastre stă Învierea Domnului Iisus Hristos. El S-a jertfit şi a Înviat pentru noi şi pentru mântuirea sufletelor noastre. Numai prin credinţă putem gusta din veşnicia Învierii.

Ziarul lumina