Evanghelia zilei: Dimensiunea timpului dintre Înălţare şi Cincizecime

Ioan 14, 10-21

Cuvintele Domnului Iisus Hristos “cine Mă iubeşte păzeşte cuvintele Mele” sunt pentru noi un test de maturitate şi loialitate. Între Înălţare şi Pogorârea Sfântului Duh, timpul are o altă dimensiune. Este un timp al emoţionantei aşteptări, al smereniei şi al dreptei încurajări. Promisiunea Domnului Hristos către Sfinţii Săi Apostoli a fost că Tatăl va trimite un alt Mângâietor, pe Sfântul Duh. Venirea Acestuia nu a fost imediată, ci după un oarecare timp, deoarece era nevoie de o pregătire intensă. Ucenicii erau în toată vremea în Templu, rugându-se, citind psalmi şi lăudându-L pe Dumnezeu. S-au întărit cu promisiunea pe care le-a făcut-o Mântuitorul: “Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte”. Când iubeşti pe Dumnezeu, fiecare clipă a vieţii este un mic pas spre Rai. Sfântul Vasile cel Mare mărturiseşte:

“Dacă iei aminte la tine însuţi, nu mai ai nevoie să descoperi pe Creator în celelalte creaturi; vei contempla în tine însuţi, ca într-un microcosmos”. (Pr. D. Păduraru)