Hristos Se naşte ca pe noi să ne mântuiască

nasterea domnului6   In articolul al treilea al Crezului mărturisim adevărul de credinţă că Fiul lui Dumnezeu „pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om”.

Cum s-a întâmplat Întruparea Fiului lui Dumnezeu aflăm din Sfintele Evanghelii în care vedem şi împlinirea profeţiilor mesianice care au vestit venirea lui Hristos.

Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat la plinirea vremii, atunci când omenirea era pregătită de providenţa divină pentru primirea Lui. Această pregătire s-a realizat prin legea morală naturală manifestată în conştiinţă, despre care ne vorbeşte Sfântul Apostol Pavel (Romani 1, 19-25).

Cuvântul lui Dumnezeu pregăteşte lumea pentru venirea Sa prin prorocii Vechiului Testament. Faptele pe care le întâlnim în Vechiul Testament sunt simboluri care pregătesc oamenii în vederea Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu.

În Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-au împlinit toate profeţiile mesianice, iar prin întruparea, naşterea, jertfa Sa pe Cruce, moarte, înviere şi înălţare la cer, lumea a fost mântuită de păcatul strămoşesc al Protopărinţilor Adam şi Eva.

Profețiile mesianice au avut ca scop anunțarea venirii lui Mesia, prin care se va realiza mântuirea oamenilor. Ele apar odată cu începutul neamului omenesc. Astfel, Persoana Mântuitorului Se află prezentă în istoria mântuirii oamenilor de la început până la final.

Naşterea Domnului a adus lumii lumina cunoştinţei, adică a cunoaşterii lui Dumnezeu, şi, prin aceasta, căi către mântuire prin Hristos, Domnul vieţii. De aceea, după cuvântul părintelui Cleopa, „să ne pregătim, că vine Hristos în lume s-o împace şi s-o înnoiască, căci lumea nu mai poate trăi fără El. Vine în casele şi-n inimile noastre, să ne nască din nou, să ne ierte păcatele, să ne dăruiască Trupul şi Sângele Său, să ne prefacă inima împietrită în Biserică vie, în altar de rugăciune şi de jertfă”.
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina