Hristos va răsplăti fiecăruia după faptele sale

  Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi […]

rp_carte-de-rugaciuni-150x15011.jpg  Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla. Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Adevărat grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul Omului, venind în împărăţia Sa. Matei 16, 24-28

Fragmentul evanghelic din această zi continuă discuţia Domnului nostru Iisus Hristos cu ucenicii Săi, înainte de intrarea în Ierusalim. El ne spune: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. Deci, avem de îndeplinit câteva cerinţe: să doreşti cu ardoare să-ţi trăieşti viaţa în sfinţenie, prin respectarea poruncilor Domnului Hristos. Să te lepezi de egoism, de fapt de egocentrism. Să îţi duci crucea în mod responsabil, în fiecare zi până la sfârşitul vieţii. Să urmezi Domnului Hristos printr-o viaţă curată şi autentic creştină. Aceştia sunt paşii ce trebuie urmaţi pe cărarea veşniciei. Chiar dacă cineva va câştiga lumea întreagă dar îşi va pierde sufletul, în fapt a pierdut şansa de a se întâlni cu Dumnezeu. Toate cele de mai sus au următoarea finalitate: când Domnul Hristos va veni în slava Sa, împreună cu sfinţii Săi îngeri, va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Însă până la vremea răsplăţii, este timpul reponsabilităţii!
Dumitru Paduraru
sursa: ziarullumina.ro