Încredințează-I lui Dumnezeu toate grijile tale!

incredere4   Pacea nu există. Pace nu a fost niciodată, căci Domnul n-a adus în lume pace, ci sabie, iar aceasta taie în profunzime. Linișteamângâierea și înțelegerea se regăsesc numai în credință, numai în Dumnezeu și alături de Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu singura cunoaștere de folos, și sufletul vostru va dori să trăiască în pace numai cu Dumnezeu, numai pentru Dumnezeu și pentru oameni în Dumnezeu. Domnul să vă umple de înțelepciune! Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate. Faptul că suntem în Biserica Sa nu este meritul nostru, ci darul lui Dumnezeu. Citiți cu luare-aminte viața Sfântului Ioan Gură de Aur. El vă va liniști, el vă va ajuta.

Există Cineva care cunoaște toate grijile noastre, căci de la fața Lui nu se poate ascunde nicio îngrijorare. El știe că grijile ne pricinuiesc suferință. De aceea, vrea să ne ajute întotdeauna. El ne-a făgăduit că va lua asupra Sa toate grijile noastre. Oare putem dori ceva mai mult? El vrea să îndepărteze tot ceea ce ne apasă pe noi. El vrea să ne deschidă un drum acolo unde noi nu mai vedem nicio cale de ieșire. El vrea să ne ajute și să schimbe toată situația care ne împovărează. De aceea, încredințează-I Lui toate grijile tale. Mulțumește-I pentru că El le ia pe toate asupra Sa și îți trimite ajutorul Său în toate necazurile tale. În acest fel, inima ta se va umple de pace.

(Arhimandritul Ioan KrestiankinPovățuiri pe drumul crucii, Editura de Suflet, București, 2013, pp. 21-22)
doxologia.ro