Ispitele, examene sau pedepse

carte-de-rugaciuni   Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul. Şi în aceste zile nu a mâncat nimic; şi, sfârşindu-se ele, a flămânzit. Şi I-a spus diavolul: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine. Şi a răspuns Iisus către el: Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii. Şi I-a zis diavolul: Ţie îţi voi da toată stăpânirea aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie şi eu o dau cui voiesc; Deci dacă Tu Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta. Şi răspunzând, Iisus i-a zis: Mergi înapoia Mea, satano, căci scris este: “Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti”. Şi L-a dus în Ierusalim şi L-a aşezat pe aripa templului şi I-a zis: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos; Căci scris este: “Că îngerilor Săi va porunci pentru Tine, ca să Te păzească”; Şi te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să loveşti de piatră piciorul Tău. Şi răspunzând, Iisus i-a zis: S-a spus: “Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău”. Şi diavolul, sfârşind toată ispita, s-a îndepărtat de la El, până la o vreme. Şi S-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea şi a ieşit vestea despre El în toată împrejurimea. Şi învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi. Luca 4, 1-15

Sfântul Evanghelist Luca ne-a lăsat mărturie despre „ispitirea Domnului Iisus Hristos”. Ispitirea Sa este, de fapt, ispitirea lumii întregi. Hristos nu a fost ademenit doar cu cele ale acestei lumi, ci Ispititorul îi făgăduia Fiului lui Dumnezeu lumea întreagă dacă se va supune lui. Diavolul a fost izgonit prin cuvintele: „Mergi înapoia Mea, Satano, că scris este: numai Domnului Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui să-I slujeşti”. Toţi cei care sunt urmaşi ai Mântuitorului găsesc în aceste cuvinte un puternic sprijin în vremea ispitirilor. Pentru a nu ne lăsa biruiţi de subtilele încercări venite din partea demonilor trebuie ca doar lui Dumnezeu să I ne închinăm şi numai Lui să-I slujim. Ispitele vin în funcţie de credinţa fiecăruia. La cei cu puţină credinţă păcatele au devenit o obişnuinţă, la cei cu o credinţă mai puternică ispitirile sunt mai „rafinate”. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că „ispitele sunt adevărate examene pentru cei credincioşi şi pedepse pentru cei necredincioşi”.
sursa: ziarullumina.ro