La Botez primim trei Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea şi Euharistia

Biserica Ortodoxă păstrează tradiţia ca prin slujba Botezului să administreze celui care devine creştin trei Taine esenţiale: Botezul, Mirungerea şi Euharistia (Sfânta Împărtăşanie). Prin Botez catehumenul devine creştin, prin Mirungere el primeşte harul Duhului Sfânt şi prin Sfânta Împărtăşanie se uneşte cu Hristos. Etapele slujbei Botezului subliniază importanţa primirii acestor Sfinte Taine de către catehumen (cel chemat la botez). Înainte de slujba propriu-zisă, la intrarea în biserică se face rânduiala la primirea catehumenului. Urmează slujba Botezului în care avem: sfinţirea apei, apoi a uleiului (untdelemnul bucuriei), întreita afundare – Botezul; ungerea – pecetluirea cu Sfântul şi Marele Mir – Mirungerea; tunderea celui botezat şi la final împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos – Euharistia.

Prin slujba Botezului catehumenul devine creştin, adică membru al Bisericii lui Hristos. El primeşte prin această slujbă trei dintre cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii: Botezul, Mirungerea şi Sfânta Împărtăşanie – Euharistia.

Partea din slujbă care marchează momentul Botezului este întreita afundare a catehumenului de către preot în numele Persoanelor Preasfintei Treimi prin rostirea cuvintelor: „Se botează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui (Amin) şi al Fiului (Amin) şi al Sfântului Duh (Amin)”. Acest moment liturgic este urmat de ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a celui botezat de către preot în părţile esenţiale ale corpului, rostind cuvintele: „Pecetea darului Sfântului Duh. Amin!”

Ultima Taină din cadrul slujbei Botezului este Sfânta Împărtăşanie şi se administrează de preot celui botezat şi miruns înainte de finalul slujbei. Definitorie pentru această slujbă este cântarea ce precede lecturile biblice: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat. Aliluia!” Prin ea mărturisim că prin Botez ne unim cu Hristos pe care-L primim prin Sfânta Împărtăşanie.

Primind aceste trei Taine prin slujba Botezului, cel care devine creştin este membru deplin al Bisericii, având acces la toate Sfintele Taine, nefiind condiţionat de vârstă pentru primirea lor. Cel botezat, născut din apă şi din duh, se află pe calea către Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că noi ştim de la Domnul nostru ­Iisus Hristos că „de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5).
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei 
ziarullumina.ro