Lasă-L pe Hristos să intre în inima și în viața ta!

A fi un creștin adevărat nu înseamnă numai a ști cine a fost Iisus Hristos… nu înseamnă numai a cunoaște viața Lui din istoria biblică, ci înseamnă a-L primi pe Domnul în inima ta și în viața ta. Înseamnă a-L lăsa pe Domnul să intre în gândurile noastre, în vorbele noastre, în sfaturile noastre, în purtările noastre… în toată viața noastră.

„Iată, stau la ușă și bat, de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20). Minunate vorbe, minunată înștiințare! Mântuitorul a spus aceste vorbe, El ne-a dat această înștiințare prin gura Evanghelistului Ioan. Iisus Mântuitorul este Cel ce bate la ușă, iar ușa și casa unde vrea să intre sunt, dragă omule, inima și viața ta.

(Preot Iosif Trifa, Mai lângă Domnul meu, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2003, p. 36)
doxologia.ro