Maica Domnului este scară către Cer

rp_maica-domnului-150x150.jpg    Maica Domnului este Împărăteasa Heruvimilor, Împărăteasa a toată făptura, cămara întrupării lui Dumnezeu-Cuvântul, ușa Luminii, că Lumina cea neapropiată gânditoare prin ea a venit în lume. Ea este ușa Vieții, că Viața Hristos prin ea a intrat în lume. Ea este poarta cea încuiată prin care n-a trecut nimeni decât Domnul, cum spune Prorocul Iezechiel.

Maica Domnului este scară către Cer, pod către Cer, porumbița care a încetat potopul păcatelor, precum porumbița lui Noe a adeverit încetarea potopului. Este cădelniță dumnezeiască, căci a primit focul dumnezeirii, și Biserică a Preasfântului Duh. Maica Domnului este Mireasa Tatălui, Maica Cuvântului și Biserica Duhului Sfânt. (Arhimandritul Cleopa Ilie)

(Mănăstirea Sihăstria. Un pridvor al Raiului, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2008)