Maica Domnului, mijlocitoare milostivă pentru toţi oamenii

maica domnului1    Biserica Ortodoxă ne învaţă că Maica Domnului, Preasfânta Fe­cioa­ră Maria, a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos, ea fiind fecioară mai înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere, rămânând Pururea Fecioară după cum apare simbolic în iconografie, prin cele trei stele zugrăvite pe frunte și pe umerii săi.

Persoana plină de sfinţenie a Maicii Domnului ocupă un loc central în învăţătură, dar şi în cultul Bisericii, întrucât, fiind Mama Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, este Mamă a întregii omeniri, în special a creştinilor, adică a celor care L-au urmat pe Hristos.

În ceea ce priveşte învăţătura despre Preasfânta Fecioară Maria, literatura patristică se focalizează pe câteva direcţii clare, ce au fundament biblic, şi anume: naşterea supranaturală, pururea fecioria ei şi viaţa ei plină de sfinţenie, pentru care i se cuvine o cinstire mai presus decât a tuturor sfinţilor şi a îngerilor, toate aceste aspecte fiind mereu puse în legătură cu învăţă­tura despre persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Acestea toate sunt ade­văruri esenţiale în con­ştiinţa creş­tinilor. În urma preci­zărilor doctrinare ale Sinoadelor Ecumenice de la Efes (431) şi de la Calcedon (451), persoana Maicii Prea­curate a devenit o forţă reli­gioa­să cum n-a cunoscut lumea până atunci, fiind Născătoarea de Dumnezeu şi Mijlocitoarea milos­tivă a tuturor oamenilor către Fiul ei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după cum arată părintele profesor Ioan G. Coman.

Despre sfințenia Maicii Domnului, părintele profesor Dumitru Stăniloae ne învață că ea ține mai întâi de fecioria acesteia. Prea­sfânta Fecioară Maria este liberă de orice dorință și de orice ispită omenească. „Sensibilitatea ei este curată de orice poftă și orice egoism, ea este Sfântă prin dăruirea de sine însăși lui Dumnezeu. Este Sfântă prin prezența lui Hristos în ea.” El este în consens cu părinții bisericești, care, repetând mărturia Evangheliei (Matei 1 și Luca 1), susțineau zămislirea din Fecioară a Mântuitorului Iisus Hristos.
Pr.Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro