Milostenia

În creştinism, milostenia este definitorie pentru viaţa credincioşilor în perspectiva mântuirii. Învăţătura de credinţă defineşte milostenia ca „faptă a îndurării creştine” care „îşi are izvorul în iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. Ea se face văzută prin ajutorarea cu cele materiale şi cu cele sufleteşti a semenilor noştri aflaţi în nevoi, necazuri şi supărări”.

Dumnezeu Se milostiveşte de noi în toate zilele vieţii noastre, de aceea şi noi trebuie să fim milostivi cu semenii noştri. Mai ales că faptele milei creştine reprezintă criteriul determinant pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Modul cum trebuie să facem milostenie ne învaţă Domnul nostru Iisus Hristos: „Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie” (Matei 6, 2-4). Iar tot Mântuitorul îi fericeşte pe cei milostivi în predica de pe munte: „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5, 7).

Cel mai cunoscut exemplu de milostenie este cel dat de Hristos prin Pilda samarineanului milostiv, care vine în ajutorul omului căzut între tâlhari şi-l salvează de la moarte ducându-l în casă de oaspeţi, unde a purtat grijă de el (Luca 10, 30-37).

Despre milostenie, Părintele Iosif Vatopedinul ne spune că este „dragostea făptuitoare” şi „nu se limitează în funcţie de loc sau de timp”, pentru că se face „tuturor toate”.

Însă milostenia cea mai mare este împărtăşirea Cuvântului lui Dumnezeu tuturor oamenilor, după cum arată arhimandritul Epifanie Theodoropoulos: „Mai mare milostenie decât toate este a-i oferi cuiva pe Însuşi Domnul nostru”.

Îl oferim pe Domnul Hristos tuturor oamenilor prin propovăduirea Evangheliei Sale şi mai ales prin Jertfa Euharistică săvârşită în cadrul fiecărei Sfinte Liturghii. Deci, cea mai mare milostenie este să-L împărtăşim pe Domnul nostru Iisus Hristos tuturor oamenilor pentru a-i aduce pe toţi la mântuire.
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro