PARACLISUL MAICII DOMNULUI – CEL MAI PUTERNIC MEDICAMENT PENTRU SUFLET ȘI TRUP – DE ASCULTAT ZILNIC!

  Multumim frumos canalului Calea Spre Mântuire!   Paraclisele Maicii Domnului sunt rugăciuni ortodoxe către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care se spun la vreme de boală, la întristarea sufletului şi […]

 

Multumim frumos canalului Calea Spre Mântuire!

 

Paraclisele Maicii Domnului sunt rugăciuni ortodoxe către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care se spun la vreme de boală, la întristarea sufletului şi la vreme de nevoie. Credincioșii le numesc rugăciuni pentru sănătaterugăciuni puternicerugăciuni de mare ajutor. Sunt 3 la număr: Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (numit şi Paraclisul întâi sau Paraclisul mic), al doilea Paraclis al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Paraclisul cel Mare al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Paraclisul de mai jos, întâi, a fost alcătuit de Teostirict Monahul; după alţii de Teofan.
***

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților nostri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca a Ta este Împărăția și puterea și slava, acum si pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi:
Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru!

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

Apoi troparele acestea:
Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguiește că pierim de mulțimea păcatelor; nu-i întoarce neajutorați pe robii tăi, că pe tine singură nădejde te-am câștigat (de două ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și, după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale, și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viței.

Canonul Născătoarei de Dumnezeu

Cântarea 1-a
Irmosul: Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg, căutând mântuire: O, Maică a Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoi mântuiește-mă.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Asupririle chinurilor mă tulbură și de multe întristări se umple sufletul meu; alină-le, Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu, te rog, Fecioară, izbăvește-mă din nevoi; că la tine scăpând acum îmi tind și sufletul și gândul meu.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezeiești și purtării tale de grijă învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu, ca una ceea ce ești bună și Născătoarea Celui bun.

Cântarea a 3-a
Irmosul: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta; că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Folositoare și acoperământ vieții mele te pun pe tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire, una întru tot lăudată.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Rogu-mă, Fecioară, risipește tulburarea sufletului meu și viforul întristărilor mele; că tu, Mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniștii L-ai născut, ceea ce ești una preacurată.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine izvorăște-o tuturor; că toate le poți, ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie, de Dumnezeu fericită.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
De neputințe cumplite și de chinuri de boală fiind cuprins, Fecioară, ajută-mi; că pe tine te știu comoară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană.
Izbăvește din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toți la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat; fii folositoare.
Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Tropar
Ceea ce ești rugătoare caldă și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu dinadinsul strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu: Stăpână, vino degrab și ne mântuiește din nevoi, ceea ce ești una grabnic folositoare.

Cântarea a 4-a
Irmosul: Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele alină-le, ceea ce ai născut pe Domnul îndreptătorul, dumnezeiască Mireasă.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l, ceea ce ai născut pe Cel milostiv și pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Îndulcindu-ne, Preacurată, de darurile tale, ție cântare de mulțumire cântăm, știindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Nădejde și întărire și zid de scăpare nemișcat câștigându-te pe tine, ceea ce ești întru tot lăudată, de tot necazul ne mântuim.

Cântarea a 5-a
Irmosul: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Umple, Preacurată, inima mea de veselie, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricăcioasă, ceea ce ai născut pricina veseliei.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Mântuiește-ne din primejdii, Născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut mântuirea cea veșnică și pacea care covârșește toată mintea.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Risipește negura greșelilor mele, dumnezeiască Mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască și veșnică.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tămăduiește, Curată, neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale; și sănătate, cu rugăciunile tale, dăruiește-mi.

Cântarea a 6-a
Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Cum a mântuit de moarte și de stricăciune firea mea, care era ținută de moarte și de stricăciune, Însuși pe Sine dându-Se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău, să mă izbăvească și de răutățile vrăjmașilor.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Folositoare și păzitoare prea tare vieții mele te știu pe tine, Fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izgonești asupririle diavolilor; de aceea mă rog totdeauna: De stricăciunea chinurilor mele mântuiește-mă.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Ca un zid de scăpare te-am câștigat pe tine, și sufletelor mântuire desăvârșită și ușurare întru necazuri, Fecioară, și de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Stăpână! Și acum pe noi de chinuri și de nevoi mântuiește-ne.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Acum zac în patul durerilor și nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog ție, celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii și tămăduitorul bolilor, ridică-mă din chinul durerilor.
Izbăvește din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toți la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat; fii folositoare.
Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu.

Condac

Ceea ce ești neînfruntată folositoare creștinilor și neschimbată mijlocitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credință ne rugăm ție: Grăbește spre rugăciune și te nevoiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Prochimen: Pomeni-voi numele Tău în tot neamul și neamul.
Stih: Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău.

Evanghelia
Din Sfânta Evanghelie de la Luca (I,39-49, 56)

În zilele acelea, sculându-se, Maria s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei; și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este Rodul pântecelui tău! Și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește, suflete al meu, pe Domnul și se bucură duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic, și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Părinte, Cuvinte și Duhule, Treime Sfântă, curățește mulțimea greșelilor noastre.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale curățește fărădelegile noastre.

Nu ne încredința pe noi ajutorului omenesc, Preasfântă Stăpână, ci primește rugăciunea robilor tăi, că necazurile ne cuprind și nu putem răbda săgetările diavolilor. Acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoșii. Pururea fiind biruiți, mângâiere nu avem afară de tine, Stăpâna lumii; nădejdea și folositoarea credincioșilor, nu trece rugăciunile noastre, ci fă ceea ce este de folos.

Nimeni din cei care aleargă la tine nu iese rușinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Ci darul cel bun cerându-l, îl primește întru cererea cea de folos.
Prefacerea celor necăjiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește țara aceasta și poporul, ceea ce ești pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, singura folositoare a credincioșilor.

Cântarea a 7-a
Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinților noștri bine ești cuvântat!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Când ai vrut, Mântuitorule, să plinești mântuirea noastră, în pântecele Fecioarei Te-ai sălășluit, pe care ai arătat-o lumii folositoare; Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Pe voitorul milei pe Care L-ai născut, Maică Preacurată, roagă-L să izbăvească de greșeli și de toată întinăciunea sufletească pe cei ce cântă cu credință: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Comoară de mântuire și izvor de curăție, turn de tărie și ușă de pocăință, pe ceea ce Te-a născut pe Tine ai arătat-o celor ce cântă: Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat!
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
De neputințele trupești și de păcatele sufletești, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc învrednicește-i să se tămăduiască, ceea ce ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.

Cântarea a 8-a
Irmosul: Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Nu trece cu vederea, Fecioară, pe cei ce au nevoie de ajutorul tău, pe cei ce te laudă și te preaînalță întru toți vecii.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Tămăduiește neputințele sufletului și durerile trupului meu, Fecioară, ca să te slăvesc, curată, în veci.
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.
Bogăție de tămăduiri reverși peste cei ce te laudă pe tine cu credință, Fecioară, și slăvesc nașterea ta cea negrăită.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tirania ispitelor și năvala patimilor tu le izgonești, Fecioară; pentru aceasta te lăudăm întru toți vecii.

Cântarea a 9-a
Irmosul: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele fără de trup.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Să nu-ți întorci fața ta de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, Cel ce a șters toată lacrima de pe fața tuturor.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut mâhnirea păcatului.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Cu strălucirea luminii tale, Fecioară, luminează negura neștiinței și o izgonește de la cei ce cu credință te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Pe mine, care zac de boală în locul cel de răutate, tămăduiește-mă, Fecioară, și mă întoarce dintru boală în sănătate.
O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi stihirile acestea:
Pentru toți care scapă cu credință sub acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce ești bună; că noi, păcătoșii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu, în nevoi și în necazuri, pururea fiind încărcați cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cădem înaintea ta, să ne izbăvești pe noi, robii tăi, din toate nevoile.

Stih: Pomeni-voi numele tău în tot neamul și neamul.
Tuturor necăjiților bucurie și asupriților folositoare, flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiți adăpostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioși acoperământ și sprijin, toiag bătrâneților, tu ești, Preacurată Maică a Dumnezeului celui de sus. Ție ne rugăm: grăbește și miluiește pe robii tăi.

Stih: Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău.
Bucură-te, Fecioară preacurată; bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut strugurele cel de taină; bucură-te, ușa cerului și rugul cel nears; bucură-te, lumină a toată lumea; bucură-te, bucuria tuturor; bucură-te, mântuirea credincioșilor; bucură-te, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului; bucură-te, munte umbrit; bucură-te scăpare; bucură-te, ceea ce ești sfeșnic de aur; bucură-te, Preacurată, care ești slava creștinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, rai; bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, Biserică; bucură-te, năstrapă de aur; bucură-te, bucuria tuturor.
Pe cea mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a mântuit pe noi din blestem, pe Stăpâna lumii cu cântări să o cinstim.
Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu; la tine scap, ceea ce ești plină de daruri; nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi ajută.
Stăpâna mea și Maica Izbăvitorului, primește rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, ca să fii mijlocitoare către Cel ce S-a născut din tine. O, Stăpâna lumii, fii mijlocitoare.
Cântăm acum cu osârdie cântare de bucurie ție, celei întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: cu Înaintemergătorul și cu toți Sfinții roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, să ne mântuiască pe noi.

Mute să fie buzele păgânilor care nu se închină cinstitei tale icoane, cea zugrăvită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă Povățuitoarea.

Toate oștile îngerești, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli și toți Sfinții, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

Milostivă fii mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare nu știu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluiește-mă, nădejdea creștinilor.