Pogorârea Sfântului Duh este primul moment când omenirea respiră Duhul Dumnezeiesc

În Evanghelie se spune limpede că vremea învierii ei sosise deja; rămăsese puțin de făcut: nu era încă Duh Sfânt – de ce? – pentru că Iisus încă nu Se proslăvise (Ioan 7, 39). Dar iată că Domnul a înviat, S-a înălțat la cer întru slavă, Duhul Dumnezeiesc S-a pogorât și omenirea a înviat, respirându-L.

Pogorârea Sfântului Duh este primul moment când omenirea respiră Duhul Dumnezeiesc. Amintiți-vă de prorocia lui Iezechiel despre câmpul plin de oase omenești. Amintiți-vă cum la cuvântul lui s-au adunat iarăși oasele, cum s-au acoperit apoi cu vine, cu carne și cu piele, dar duh încă nu se află în ele. Și i s-a zis prorocului: „prorocește despre Duh” „și am prorocit” (Iezechiel 37, 9-10) – și totul a înviat.

Acel câmp de oase preînchipuie omenirea căzută, care în depărtarea sa de Dumnezeu nu avea în sine viață și era lipsită de duh, precum spune Apostolul. Domnul însă n-a părăsit-o, ci a pregătit-o în vederea primirii învierii prin felurite lucrări ale purtării Sale de grijă. Se poate spune că la vremea arătării Mântuitorului Hristos ea era gata pe deplin să primească o viață nouă: semăna cu un hoit întreg, în care oasele erau unite prin încheieturi și acoperite de vine, de trup și piele, și numai duhul lipsea din ea.

În Evanghelie se spune limpede că vremea învierii ei sosise deja; rămăsese puțin de făcut: nu era încă Duh Sfânt – de ce? – pentru că Iisus încă nu Se proslăvise (Ioan 7, 39). Dar iată că Domnul a înviat, S-a înălțat la cer întru slavă, Duhul Dumnezeiesc S-a pogorât și omenirea a înviat, respirându-L.

(Sfântul Teofan ZăvorâtulRăspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol. 2, Editura Sophia, 2007, p. 71)
doxologia.ro