Pogorârea Sfântului Duh

Noi, creştinii ortodocşi, vom sărbători duminica ce urmează Pogorârea Sfântului Duh. Este ziua în care Sfântul Duh S‑a pogorât în chip de limbi ca de foc peste Apostoli. Pogorârea Sfântului […]

Noi, creştinii ortodocşi, vom sărbători duminica ce urmează Pogorârea Sfântului Duh. Este ziua în care Sfântul Duh S‑a pogorât în chip de limbi ca de foc peste Apostoli. Pogorârea Sfântului Duh, alături de sărbătoarea Sfintelor Paşti şi de ziua Duminicii, este una dintre cele mai vechi sărbători creştine. Acest praznic împărătesc este sărbătorit la 50 de zile de la Învierea Domnului şi mai este numit şi Cincizecime sau Rusalii.

În Vechiul Testament, Cincizecimea amintea de primirea Legii pe Muntele Sinai, de suferinţele evreilor în pustiu, precum şi de necazurile cele multe prin care au trecut, până să ajungă în pământul făgăduinței, unde s‑au bucurat de roade, de grâu şi de vin. De aceea, la această sărbătoare, care se ţinea la 50 de zile de la Paşti, se mulţumea lui Dumnezeu şi pentru secerişul nou.

În Noul Testament, această zi aminteşte de venirea Duhului Sfânt peste Apostoli, Duh Care ne dă Legea duhovnicească, ne călăuzeşte spre tot adevărul şi ne învaţă cele plăcute lui Dumnezeu. Astfel, Cincizecimea ne arată ieşirea din răutatea necredinţei şi ziua întemeierii Bisericii în chip văzut.

La Cincizecime, Sfinţii Apostoli au fost învestiţi cu putere dumnezeiască pentru marea lor misiune de propovăduire a Evangheliei la toate neamurile. După Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolii au mers în toată lumea, au propovăduit Evanghelia la toată făptura.

Sărbătoarea Rusaliilor este închinată cinstirii Duhului Sfânt, care este a treia Persoană a Sfintei Treimi. Prin Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime a început o epocă nouă în istoria mântuirii neamului omenesc. Astfel, a luat fiinţă în chip văzut Biserica, adică Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. S‑a împlinit în acest mod ţelul final al Întrupării, al jertfei de pe cruce şi al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Duminica Rusaliilor este ziua voită de Tatăl, făgăduită de Fiul şi împlinită de Sfântul Duh. Este ziua deplinei revelaţii a Sfintei Treimi în lume: crearea, mântuirea şi sfinţirea acesteia.
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro