Pregătirea pentru Sfânta Liturghie

   sf.liturghieCentrul cultului ortodox este Sfânta Liturghie, pe care Sfântul Dionisie Areopagitul o numeşte „Taina Tainelor”. De aceea, când vrem să luăm parte la Sfânta Liturghie, ne aducem aminte că biserica este „casa lui Dumnezeu”, de care se cuvine „să ne apropiem cu inima curată, în deplinătatea credinţei, curăţindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău şi spălându-ne trupul cu apă curată…”, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel (Evrei 10, 22).

Pregătirea noastră începe din ajun, când ne curăţim sufletul cu rugăciune, cu înfrânare de la păcate şi cu împăcarea inimii, alungând din ea orice ură şi orice vrăjmăşie (Matei 5, 23-24 şi 1 Timotei 2, 8), mai ales atunci când vrem să ne şi împărtăşim. Dacă putem este bine ca seara dinainte să luăm parte la slujba Vecerniei. A doua zi dimineaţă, îmbrăcându-ne în haine curate şi îngrijite, de sărbătoare, mergem la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie. Bun şi folositor lucru este să fim de faţă la întreaga Liturghie, în toate duminicile şi sărbătorile, deoarece Sfânta Liturghie este o anamneză, o pomenire a faptelor mântuitoare ale lui Dumnezeu în istorie, începând de la creaţie şi, în primul rând, a lucrării mântuitoare a lui Hristos. Dar această pomenire nu este o simplă comemorare, ci o actualizare a evenimentelor. În Liturghie are loc o epifanie şi dezvăluire crescândă a prezenţei lui Hristos Cel Întrupat, Răstignit, Înviat şi Înălţat, dar şi a Celui care va să vină. Liturghia este „Evanghelia mereu actualizată”. Viaţa creştină autentică nu poate fi concepută în afara Sfintei Liturghii care ocupă locul central în Biserică şi în viaţa oricărui creştin care îşi ia în serios demnitatea de membru al Bisericii lui Hristos.
Pr. Clprian Florin Apetrei
doxologia.ro