Rugăciune de călătorie

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Amin. Stăpîne, Doamne Dumnezeul nostru, Calea, Adevărul şi Viaţa – Cel ce ai bine-voit a călători în Egipt cu Iosif şi cu Preacurata Fecioară, Maica Ta; Doamne – Cel ce ai călătorit împreună cu Luca şi cu Cleopa la Emaus şi, prin frîngerea pîinii prea-mărit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim – şi acum, cu darul şi cu Dumnezeiasca Ta binecuvîntare, călătoreşte împreună cu mine, robulTău (numele), care cu smerenie chem ajutorul Tău. Şi, precum oarecînd ai păzit pe robul Tău, Tobie, trimite-mi şi mie acum pe Îngerul Tău păzitor, ca să fie cu mine împreună călător, să mă izbăvească de toată înconjurarea văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi şi spre împlinirea poruncilor Tale să mă povăţuiască; ca astfel – cu pace, cu bună sporire, şi cu sănătate călătorind – iarăşi cu pace şi fără de tulburare să ne întoarcem. Şi ne dă nouă tot binele cu bucurie, ca întru slava Ta toate să se săvîrşească. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui, şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.