Rugăciune pentru o căsătorie fericită

Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâţia tineri pe drumul vieţii şi le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu ca să poată întemeia o familie fericită şi astfel să aibă parte de o viaţă frumoasă. Ştiu că şi viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu, stăpânul cerului şi al pământului, dar teama de primejdiile care mă înconjoară – uneltirile celor răi, farmecele, descântecele – mă fac uneori să mă clatin în credinţă. De aceea alerg la ajutorul tău. Toţi cei care şi-au încredinţat viitorul în mâinile tale au fost călăuziţi pe drumul cel bun.Dobândeşte-mi de la Dumnezeu răbdare ca să nu mă pripesc în alegerea mea; credinţă, ca să descopăr mereu voinţa lui; supunere la această voinţă şi seriozitate în pregătirea mea pentru viaţa de familie.Întăreşte-mi convingerea că Dumnezeu nu părăseşte făpturile sale şi le conduce prin providenţa sa. Domnul nostru Isus Cristos ne-a învăţat: “Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate celelalte vor veni pe deasupra” (Mt 5, 35).Bunul meu mijlocitor, eu sunt dispus să duc o viaţă cinstită şi supusă voinţei lui Dumnezeu. Fereşte-mă de orice rău şi ajută-mă să-mi găsesc un tovarăş credincios (o tovarăşă credincioasă), pentru ca astfel, amândoi să fim fericiţi pe drumul vieţii şi să ajungem să ne bucurăm de slava cerească. Amin.