Rusaliile, sărbătoarea Duhului Sfânt

Biserica noastră cinsteşte în mod deosebit a treia Persoană a Sfintei Treimi, pe Dumnezeu Duhul Sfânt, atât în Duminica Cincizecimii, cât şi a doua zi, la sărbătoarea Sfintei Treimi, numită […]

Biserica noastră cinsteşte în mod deosebit a treia Persoană a Sfintei Treimi, pe Dumnezeu Duhul Sfânt, atât în Duminica Cincizecimii, cât şi a doua zi, la sărbătoarea Sfintei Treimi, numită şi Lunea Sfântului Duh. De la Rusalii rostim din nou frumoasa rugăciune Împărate ceresc în care mărturisim credinţa noastră în Duhul Sfânt: Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților şi Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Duhul Sfânt este numit în Simbolul Credinţei „Domnul de viaţă făcătorul”, deoarece El este Cel Ce pregăteşte creaţia pentru a veni la viaţă – „Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Facere 1, 2). El S‑a pogorât în ziua Cincizecimii peste Apostoli, dând naştere Bisericii. Numai unde suflă Duhul se naşte viaţă şi viaţa cea nouă (Ioan 3, 6 şi 8). „Duhul este Cel ce dă viaţă” (Ioan 6, 63). El a grăit prin proroci, pregătind omenirea pentru primirea Mântuitorului, vestind de mai înainte venirea Lui. Dar, pe de altă parte, şi aici Duhul este Cel Ce a adus lucrarea dumnezeiască a luminării în mintea prorocilor. El este Cel Care a dus până la capătul ei o lucrare dumnezeiască îndreptată spre lume. În acest înţeles, El este Duhul Adevărului şi ne călăuzeşte la tot adevărul (Ioan 16, 13).

În teologia ortodoxă pomenim pe Sfântul Duh de obicei în rândul al treilea, după Dumnezeu Tatăl şi după Dumnezeu Fiul, nu pentru că ar fi mai mic decât Tatăl şi decât Fiul, căci toate câte le au Tatăl şi Fiul, le are şi Sfântul Duh (Ioan 16, 13‑15), ci pentru că orice lucrare săvârşită de Dumnezeu în lume e săvârşită de cele trei Persoane dumnezeieşti în această ordine: porneşte din Tatăl, e înfăptuită de Fiul şi e desăvârşită de Sfântul Duh. „Că de la El şi prin El şi întru El sunt toate” (Rom. 11, 36).

Ordinea în care pomenim cele trei Persoane dumnezeieşti nu arată o deosebire de aşezare şi de rang înlăuntrul Sfintei Treimi, ci partea pe care o are fiecare în orice lucrare îndreptată asupra lumii.

Pr.Ciprian Florin  Apetrei
ziarullumina.ro