Să avem încredere în puterea de mijlocire a Maicii Domnului

deznadejde1   Auziți cum laudă Biserica pe Maica Domnului? „Scaun de Heruvimi, Fecioara”. Ați auzit axionul Marelui Vasile? Ați auzit că „pântecele ei mai desfătat decât Cerul s-a lucrat”? Comoara și vistieria tuturor darurilor Duhului Sfânt a fost Maica Domnului! (…)

Să aveți mare evlavie, fraților, la Fecioara Maria și fericită este casa și fericită familia aceea care are în casă icoana Maicii Domnului și în fiecare dimineață îi citește Acatistul și cinstitul ei Paraclis și toți știu rugăciuni către Maica Domnului. Mult pot și sfinții lui Dumnezeu, dar niciunul cât Maica Domnului.

Dacă nu era Maica Domnului în Ceruri, între Sfânta Treime și noi, lumea asta se pierdea de mult. Ea pururea stă în genunchi și se roagă Preasfintei Treimi.

(Ne vorbește părintele Cleopa, volumul 7, ediția a treia, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2010, pp. 21-22)
doxologia.ro