Să rămânem mereu sub acoperământul Maicii Domnului!

Să fim întotdeauna alături de Preacurata, prin rugăciunile noastre stăruitoare către Ea. Să năzuim întotdeauna spre acoperământul ei matern, cu credință tare că nici una din rugăciunile noastre, nici una din lacrimile noastre, nici unul din suspinele noastre nu vor pieri fără urmă.

Și atunci ea, nu numai că ne va mântui mereu de orice rău în toată viața noastră, dar va fi cu noi și la trecerea noastră în viața de dincolo, ca să se împlinească asupra noastră cuvintele din Acatistul în cinstea Icoanei Maicii Domnului Bogoliubskaia: „În ceasul morții arată-Te nouă, Preacurată” (Acatistul Icoanei Maicii Domnului Bogoliubskaia, condacul al 13-lea). Ea va alunga de la noi, după moarte, toți demonii, ne va îngrădi de toate vămile diavolești ale văzduhului, ne va închina ca pe niște copii iubiți ai ei la tronul Fiului Său și Îl va ruga să ducă sufletele noastre în cereștile Lui locașuri ale Raiului.

(Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev) Făcătorul de minuni din SofiaPredici, Editura Adormirea Maicii Domnului, București, 2007, pp. 184-185)
doxologia.ro