Semnul Crucii, făcut corect, ne păzește de tot răul

Vrăjmașul urăște foarte mult semnul Sfintei Cruci, căci este arma cea nebiruită cu care Hristos l-a biruit și i-a prădat iadul.

Ca și îngenuncherea, ca și plecarea capului, ca și metania sau ca și ridicarea inimilor în sus la rugăciune, tot așa și semnul Sfintei Cruci, făcut cu mâna, este un semn care arată o ținută religioasă sau o stare sufletească de evlavie în fața lui Dumnezeu, Căruia trebuie să-I slujim și cu sufletul și cu trupul nostru (I Corinteni 6, 20; Filipeni, 1, 20).

Potrivnicii crucii și semnului ei sunt vrăjmașii crucii lui Hristos (Filipeni 3, 18-19). Vrăjmașul urăște foarte mult semnul Sfintei Cruci, căci este arma cea nebiruită cu care Hristos l-a biruit și i-a prădat iadul.

Semnul Sfintei Cruci va vesti venirea a doua a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după mărturisirea Sfintei Scripturi, care zice: „Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului venind pe norii cerului…” (Matei 24, 30-31). Acel semn este crucea, deoarece ea este semnul puterii și biruinței lui Hristos (I Corinteni 1, 18; Coloseni 2, 15).

(Arhimandritul Cleopa IlieÎndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 271)
doxologia.ro