Sf. Ier. Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei

Sfântul Ierarh Meletie (†381) era de neam din Armenia şi s-a născut din părinţi creştini. Pentru credinţa, evlavia şi blândeţea sa, pentru înţelepciunea sa şi mai ales pentru dragostea lui […]

Sfântul Ierarh Meletie (†381) era de neam din Armenia şi s-a născut din părinţi creştini. Pentru credinţa, evlavia şi blândeţea sa, pentru înţelepciunea sa şi mai ales pentru dragostea lui fierbinte faţă de Dumnezeu, a fost silit să fie hirotonit episcop în Sevastia Armeniei. Nu după multă vreme a fost mutat ca Episcop al Veriei, în Siria. A vieţuit din vremea lui Constanţiu (337-361) până pe vremea lui Teodosie cel Mare (379-395), în timpul luptelor celor mari ale Bisericii împotriva uneltirilor ariene. În acea perioadă, Biserica Antiohiei era mult încercată, căci de la surghiunul Sfântului Eustatie (331) An­tiohia nu avusese parte decât de episcopi arieni. Apoi, prin mutarea lui Eudoxie, tot arian şi el, de la Antiohia la Constantinopol, Biserica Antiohiei rămăsese fără păstor. Pentru faima ce avea, toţi s-au învoit şi l-au ales pe Sfântul Meletie ca arhipăstor. Lupta lui împotriva arienilor a atras mânia acelora care uneltind pe lângă Constanţiu au reuşit ca la numai o lună să-l dea jos de pe scaun şi să-l trimită în Armenia. În timpul lui Iulian Apostatul, Sfântul Meletie s-a reîntors pe scaunul Bisericii din Antiohia, dar iarăşi a fost exilat, din cauza luptei iniţiate de împărat împotriva creştinilor. În timpul dreptcredinciosului împărat Iovian, Sfântul Meletie s-a reîntors în Antiohia şi a reorganizat Biserica lui Hristos, dar a fost surghiunit a treia oară în timpul împăratului arian Valens. S-a întors în Antiohia abia în anul 378, sub domnia lui Graţian (367-383), când a întărit dreapta credinţă ortodoxă. În timpul lui Teodosie cel Mare a luat parte la lucrările celui de-al doilea Sinod Ecumenic din anul 381. A murit în timpul lucrărilor, la Constantinopol, iar moaştele sale au fost aduse în Antiohia şi aşezate în Biserica Sfântului Vavil
Pr. Stefan Sfarghie
ziarullumina.ro