Sfantul Eustatie si Sfantul Timotei

Sfântul Cuvios Timotei (†795) a fost ucenicul stareţului Teoctist al mănăstirii din pustiul Simvoli, de lângă muntele Olimpului. De tânăr, fericitul Timotei a îmbrăţişat îngerescul chip al monahismului şi trăia prin munţi şi pus­tietăţi, nevoindu-se în post şi în rugăciune, împreună cu un alt ucenic al stareţului Teoctist, Sfântul Platon mărturisitorul (†814), cel care a ajuns mai târziu nevoitor în mănăstirea studiţilor din Constantinopol.

Pentru viaţa sa curată, Sfântul Cuvios Timotei a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, pe mulţi tămăduindu-i de diferite boli trupeşti şi sufleteşti. Din tinereţe şi-a propus ca niciodată să nu privească la faţă femeiască, înlăturând astfel ispita desfrânării. Şi aşa vieţuind, la adânci bătrâneţi ajungând, s-a mutat în pace la Domnul. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte şi pe Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei (†325). Acesta a participat la lucrările întâiului Sinod Ecumenic de la Niceea, unde a combătut cu mult curaj erezia lui Arie. Fericitul Ieronim şi Sfântul Ioan Gură de Aur spun că Sfântul Eustatie a fost exilat pe nedrept în Tracia şi apoi în Iliria, dar el a rămas statornic în credinţa sa. A murit în cetatea Filipi din Macedonia, iar trupul său a fost adus în Antiohia pe când împărăţea Zenon (476-491). Sfântul Ierarh Eustatie este socotit unul dintre stâlpii cei mai de seamă ai Bisericii. 
Pr. Stefan Sfarghie
ziarullumina.ro