Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul

Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul     Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, episcop al Sinadei, este pomenit în fiecare an, în calendarul creştin ortodox la 23 mai. Sfântul Mihail a văzut lumina zilei și a trăit în timpul împăratului iconoclast Leon Armeanul (813-820). Încă din perioada adolescenței el a ales viața monahală. A fost călugărit împreună cu Sfântul Teofilact al Nicomidiei de patriarhul Tarasie al Constantinopolului. Patriarhul i-a trimis pe amândoi într-o mănăstire care era zidită lângă gura Pontului Euxin – Marea Neagră. Aici petreceau fiecare zi rugându-se la Dumnezeu.

Având amândoi viață îmbunătățită, au fost hirotoniți episcopi, Sfântul Mihail în cetatea Sinade, iar Sfântul Teofilact în Nicomidia. După ce Leon Armeanul a ajuns la tron, creștinii ortodocși au fost supuși unor noi persecuții. Ereticii iconoclaști căutau zilnic credincioșii, îi chinuiau și îi omorau.

Patriarhul Constantinopolului a fost izgonit din scaunul arhieresc, iar mulți dintre episcopii drept-credincioși au fost surghiuniți. Printre acești a fost și Sfântul Mihail al Sinadei, care și-a sfârșit viața în exil.

Sfântul Mihail a fost prins și dus cu forța în fața împăratului, învinuit fiind de faptul că certa cu îndrăzneală și în cuvinte dure rătăcirea iconoclaștilor. La acea vreme, Sfântul Mihail „netemându-se de îngrozire, nici slăbindu-se cu mintea, a strigat cu glas mare”:

Cinstesc sfânta icoană a Mântuitorului meu Iisus Hristos şi a Preacuratei Fecioare Maicii Lui, cum şi ale celorlalţi sfinţi, şi mă închin lor; iar de porunca ta nu mă îngrijesc și întru nimic o socotesc”, conform volumului Viețile Sfinților.

A fost exilat și izgonit din loc în loc, răbdând multe și amare mâhniri și necazuri. Ulterior, acesta a murit în chinuri crunte și și-a câștigat locul în rândul Sfinților.