Sfantul Leon, episcopul Cataniei

Sfântul Ierarh Leon al Cataniei s-a născut în Ravenna în sânul unei familii credincioase. Educația deosebită și dragostea de învățăturile Bisericii au fost dobândite de tânărul Leon încă din pruncie. În același timp viața sa duhovnicească era una plină de nevoințe.

Steaua cea mult luminoasă a Cataniei, Ierarhul cel făcător de minuni, Leon învățătorul cel tainic al Treimii – cu astfel de cuvinte cinstesc creștinii de astăzi pe sfântul ierarh Leon.

Sfântul Ierarh Leon al Cataniei s-a născut în Ravenna în sânul unei familii credincioase. Educația deosebită și dragostea de învățăturile Bisericii au fost dobândite de tânărul Leon încă din pruncie. În același timp viața sa duhovnicească era una plină de nevoințe.

Remarcat pentru calitățile sale, Leon a fost hirotonit preot în Ravenna și i-au fost date în administrare bunurile bisericii.

După trecerea la Domnul a episcopului Sabin al Cataniei, Sfântul Leon a fost ales și ridicat la demnitatea arhieriei. „Păstor prea adevărat al ortodoxiei și al faptelor”, cum spun cântările slujbei sale, a fost un ierarh al milosteniei, un adevărat părinte al săracilor și al orfanilor.

A avut o evlavie deosebită față de Sfânta muceniță Lucia. În cinstea sfintei a și construit o biserică unde a fost și el înmormântat după trecerea la Domnul.

Iubitor de Dumnezeu și de aproapele, s-a învrednicit de darul facerii de minuni atât în timpul vieții, cât și după moarte. Pentru multa sa dragoste de oameni Bunul Dumnezeu i-a dăruit harul vindecărilor. Multele minuni ale Domnului săvârșite pentru mijlocirile Sfântului Leon i-au adus încă din timpul vieții supranumele de taumaturgul sau vindecătorul. După ce a adormit în Domnul, sfintele sale moaște au început să izvorască dumnezeiesc untdelemn.

Sfântul Leon a rămas în amintirea creștinilor și printr-o altă vestită minune. Prin arătare dumnezeiască l-a vădit înșelător pe un vestit mag, numit Iliodor, care înșela oamenii cu pretinsele sale puteri.

Sfântul ierarh a adormit în Domnul cândva înaintea celui de-al șaptelea Sinod Ecumenic pentru că la Sinod participă Teodor, un succesor al său în scaunul episcopal.

Privind la exemplul său de evlavie, ortodoxie și dedicație spre nevoile oamenilor, creștinii din toate timpurile pot urma cu ajutorul Domnului buna sa pildă.

„Întărește-ne limba Hristoase al nostru, și dă-ne cuvânt Cela ce ești dătător de cuvinte și dăruitor vieților noastre, ca să putem lăuda toată viața înțeleptului ierarh Leon, care a săvârșit pe pământ cu preafierbinte dragoste, și a luat din cer noianul minunilor celor nenumărate și puterea dogmelor, cu care a luminat Biserica, căci Leon este ei întărire.”

Sursa: https://www.trinitas.tv/sfantul-ierarh-leon-episcopul-cataniei-20-februarie/