Soborul celor 12 Apostoli; Sfantul Ierarh Ghelasie de la Ramet

Soborul celor 12 Apostoli      Astăzi pomenim Soborul celor 12 Apostoli, ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, care au propovăduit Evanghelia în toată lumea, după cuvântul Domnului care a zis: „Drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 19-20). Ei au fost chemaţi la apostolie de Domnul Însuşi şi au fost martorii propovăduirii, Pătimirilor şi Învierii Sale. Cei 12 Apostoli sunt: Petru, Andrei, Iacob, Ioan, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob al lui Alfeu, Iuda Tadeul, Simon Zilotul şi Matia. Tot astăzi pomenim şi pe Sfântul Ierarh Ghelasie, care a trăit în veacul al 14-lea şi s-a nevoit la Mănăstirea Râmeţ din Transilvania. Credincioşii din partea locului l-au cinstit pe acesta ca sfânt, din neam în neam, până în zilele noastre, iar vieţuitorii mănăstirii îi cinstesc cu evlavie mare sfintele sale moaşte, ştiind că prin rugăciune stăruitoare la Dumnezeu, acestea dăruiesc minunate vindecări de boli şi suferinţe. În anul 1978 s-a descoperit în biserica Mănăstirii Râmeţ o inscripţie, în care se pomeneşte numele „Arhiepiscopului Ghelasie”, care este acelaşi cu îmbunătăţitul Ghelasie, cel cinstit ca sfânt de popor. În anii din urmă s-au descoperit în chip minu­nat şi alte părţi din sfintele sale moaş­te, prin care oamenii primesc vindecare de boli.
Pr. Stefan Sfarghie
ziarullumina.ro